Konsultantų ir klientų bendravimo veiksniai žemės ūkio konsultavimo įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konsultantų ir klientų bendravimo veiksniai žemės ūkio konsultavimo įmonėse
Alternative Title:
Elements of communication of consultants and clients in agricultural consulting companies
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2010, Nr. 4 (23), p. 85-93
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Klientas; Klientų ir konsultantų bendravimo veiksniai; Konsultantas; Konsultavimas; Konsultavimas, klientas, konsultantas, klientų ir konsultantų bendravimo veiksniai; Client; Consultant; Consulting; Consulting, client, consultant, relationships between clients and consultants; Relationships between clients and consultants.
Keywords:
LT
Klientas; Klientų ir konsultantų bendravimo veiksniai.
EN
Client; Consultant; Consulting; Consulting, client, consultant, relationships between clients and consultants; Relationships between clients and consultants.
Summary / Abstract:

LTDabartiniu metu vis daugiau asmenų kreipiasi į konsultantus, tikėdamiesi patarimų ir pagalbos plėtojant savo verslą bei vystant asmeninę profesinę karjerą. Konsultantas savo ruožtu stengiasi suteikti kuo kokybiškesnes konsultavimo paslaugas. Darbo tikslas: išanalizavus konsultantų ir klientų bendravimo veiksnius žemės ūkio konsultavimo įmonėse, pateikti konsultantų ir klientų bendravimo tobulinimo galimybes. Šiame darbe analizuojami konsultantų ir klientų bendravimo veiksniai, apibrėžiami bendravimo dalykiniai ir tarpasmeniniai aspektai. Nustatyta, kad klientams atrodo svarbesni tie veiksniai, kurie, jų nuomone, tiesiogiai lemia konsultacijos efektyvumą, t. y. konsultanto gebėjimas nustatyti problemą, perduoti informaciją, konsultanto kompetencija. Ugdant konsultantą, kaip savo srities specialistą, reikėtų kurti kompetencijos kėlimo ir žinių atnaujinimo sistemą, kuri ne tik suteiktų naujausią informaciją konsultantui, bet ir motyvuotų konsultantą tobulėti. Konsultantai turėtų skatinti grįžtamąjį ryšį, atidžiai išklausyti ir pagarbiai reaguoti į klientų pateiktus pasiūlymus ir nuomones. Darbe taikyti metodai: mokslinės literatūros analizė bei sintezė, lyginamoji analizė, loginė analizė, anketinė apklausa, grafinis vaizdavimas, statistinė duomenų analizė, apibendrinimo metodas. [Iš leidinio]

ENThe relation between consultants and their clients are miscellaneous and very complex during the consulting process. Factors that make an influence on business relationships can be evaluated by looking at the objects of business communication. The main aspect of such relationship is transfer of information and its assimilation. Peculiarities of interpersonal communication show the intellectual or emotional distance. The feeling of comfort during the communication process and efficiency of consultation depends on them. This article research concentrates on influence of main factors to interpersonal and business relations between consultants and clients. Efficiency of relationships between consultants and clients and success of consulting depends from different factors: from education of consultant and client, from their knowledge and other skills, also from consultants' experience. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30742
Updated:
2018-12-17 12:53:12
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: