Sakralinio meno poveikis asmens dvasingumui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sakralinio meno poveikis asmens dvasingumui
Alternative Title:
Effect of the sacred art on spirituality of person
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 72, p. 138-142
Keywords:
LT
Sakralinis menas; Krikščioniškasis dvasingumas; Dieviškasis gėris; Dieviškoji paslaptis.
EN
Sacred art; Christian spiritual values; Divine good; Divine mystery.
Summary / Abstract:

LTVisais laikais tam, kad viešosios bendruomenės visuomeninis gyvenimas taptų žmogiškesnis, kad būtų stiprinamos asmens dvasinės galios, nemažą įtaką darė kultūra, t. y. viskas, kuo žmogus tobulina ir atskleidžia daugialypes savo dvasios ir kūno dovanas, siekdamas tarnauti daugelio pažangai. Nepakankamas dėmesys dvasinio ugdymo teorijai ir praktikai taip pat veikia dvasinių vertybių krizės gilėjimą. Todėl būtina ieškoti sričių, galinčių padėti spręsti dvasinio ugdymo problemas. Asmens ugdymas sakraliniu menu gali būti svarbus minėtų problemų sprendimo būdas. Menas privalo padėti ugdyti darnią asmenybę ir atskleisti žmogaus, kaip Dievo kūrinio, pašaukimą. Sakralinis menas, per žmogiškuosius kūrinius išreikšdamas Dievą kaip grožį, gėrį, paslaptį, siekia tarnauti Dievo žodžio skelbimui ir asmens dvasios atgręžimui į Slėpinį. Sakralinis meno kūrinys visuomet tiesiogiai arba netiesiogiai primena galutinį asmens dvasinio gyvenimo ir jo tobulinimo tikslą, primindamas žmogiškosios būties transcendentalumą ir nukreiptumą į Dievą. Tiriant asmens santykį su sakralinio meno kūriniu remiamasi krikščioniškąja dvasingumo samprata, išdėstyta Romos katalikų bažnyčios doktrinoje, pedagogų ir meno edukologų moksliniais tyrimais. Straipsnyje nagrinėjama dieviškojo gėrio ir paslapties refleksija sakraliniame mene, jo vaidmuo aktualinant asmens krikščioniškąsias dvasines vertybes bei sakralinio meno kūrinių poveikis jaunimo dvasiniam aktyvumui. Tuo tikslu atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios jaunimo choro nariai.

ENThe article deals with the reflection of the divine good and mystery in sacred art, its role in actualizing Christian spiritual values of a person and the influence of sacred artworks on spiritual activation of the youth. When analyzing the interrelation of a person with sacred artwork, one refers to the Christian conception of spirituality, laid down in the doctrine of the Roman Catholic Church, scientific studies of pedagogues and art educologists. The study aimed at analyzing the power of artworks in developing spirituality of the youth, embraced 21 youngsters attending a youth church choir. The study employing essay, interview and pedagogical observation methods was carried out in two stages: in the first stage, tasks of the study were implemented through description by the youngsters of the sacred music they perform, and in the second stage - by listening and evaluating the sacred choir music performed by other collectives. When generalizing the results of the study, the following conclusions are made: the contact with sacred artwork has considerable influence on disclosing the divine good and mystery; the contact with sacred artwork makes a person spiritually active. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30730
Updated:
2018-12-17 11:24:58
Metrics:
Views: 4    Downloads: 3
Export: