Commentary to the law of the Republic of Lithuania on compensation of damage resulting from the occupation of the USSR

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Commentary to the law of the Republic of Lithuania on compensation of damage resulting from the occupation of the USSR
In the Journal:
Baltic yearbook of international law. 2003, vol. 3, p. 97-164
Keywords:
LT
Baltijos valstybės; Kompensacijos reikalavimas; Lietuva; Lietuvos politika; Lietuvos suverenitetas; Ribentropo -Molotovo paktas; Rusija; Sovietų sąjunga; TSRS įvykdyta okupacija; Valstybės atsakomybė; Vokietija; Įstatymas; Žalos atlyginimo įstatymas.
EN
Baltic states; Demand for compensation; German; Law; Law on compensation; Lithuania; Lithuanian politics; Lithuanian sovereignty; Occupation by the USSR; Ribbentrop -Molotov pact; Rusija; Soviet Union; State responsibility.
Summary / Abstract:

LTRusijos atsakomybei už sovietinę Lietuvos okupaciją spręsti 2000 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo buvo priimtas Įstatymas „Dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo“. Šio Įstatymo nuostatos, kaip pabrėžta jo preambulėje, yra grindžiamos visuotinai pripažintomis tarptautinės teisės normomis, todėl tikslinga įvertinti Įstatymo nuostatas tarptautinės teisės normų kontekste. Įstatymo komentare autorius pateikia detalią Įstatymo nuostatų analizę, pateikia jų reikšmę, įstatymo leidėjo ketinimus. Vertinamos priimto Įstatymo įgyvendinimo galimybės ir tendencijos. Komentare taip pat paliečiami politiniai Įstatymo aspektai, kiek jie susiję su jo nuostatų tinkamu įgyvendinimu. Atkreiptinas dėmesys, jog Įstatymo nuostatos yra skirtos reguliuoti tik tarpvalstybinius santykius dėl žalos atlyginimo. Jis neapima privačių asmenų teisės kreiptis dėl žalos atlyginimo individualia tvarka. Atitinkamai pastarieji klausimai autoriaus nėra nagrinėjami. Konstatuojama, jog šis Įstatymas yra reikšmingas keliais aspektais: šis įstatymas atspindi tarptautinės teisės reguliavimo principus, oficialiai supažindina Rusijos Federaciją su Lietuvos valstybės teise ir ketinimu reikalauti žalos atlyginimo neapsiribojant laiko limitu. Esminis šio Įstatymo aspektas yra tai, kad Rusija laikoma tiesiogiai atsakinga už žalą, kurią Lietuva patyrė sovietinės okupacijos laikotarpiu. Galiausiai, priešingai nei ankstesni teisės aktai, Įstatymas nustato konkrečius žalos atlyginimo proceso etapus, nustato jų įgyvendinimo terminus.

ENThe Parliament of the Republic of Lithuania, seeking to address the liability of Russia for the Soviet occupation of Lithuania adopted a law on 13 June 2000 on Compensation of Damage Resulting from the Occupation by the USSR. The provisions of the law, as the preamble claims, are based on universally recognised international rules; it is therefore expedient to assess the rules of the above law in the context of international law. The author provides a commentary to the law with a detailed analysis of the provisions thereof, presents their importance and the intentions of the legislator. It assesses the opportunities and trends behind the implementation. The commentary addresses political aspect of the law as related to the adequate implementation. Notably the above provisions have a sole purpose to govern interstate relations concerning compensation of damage. The law does not apply to right of private individuals to seek redress individually. Accordingly the author excludes this from the analysis. The law is stated to be significant in several respects: it reflects the regulation principles of international law, officially informs the Russian Federation of the right and intention of Lithuania to seek redress with no deadline set. Key aspect to the law is that Russia is treated as directly responsible for the damage suffered by Lithuania during the Soviet occupation. Lastly, contrary to the previous legislation, the law provides for specific stages for seeking compensation of damage and sets the implementation deadlines.

ISSN:
1569-6456
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30679
Updated:
2013-04-28 22:14:02
Metrics:
Views: 67
Export: