Emocinio imitavimo metodo taikymas per muzikos pamoką : moksleivių asmenybės atskleidimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emocinio imitavimo metodo taikymas per muzikos pamoką: moksleivių asmenybės atskleidimo galimybės
Alternative Title:
Method of emotional imitation in music lessons: possibilities of diagnostic of the students' personality
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 41, p. 110-120
Keywords:
LT
Muzikinis ugdymas; Emocinio imitavimo metodas; Asmenybės ugdymas.
EN
Music education; Method of emotional imitation; Personality development.
Summary / Abstract:

LTMuzikos pedagogams iškyla aktualus uždavinys – parengti ne tik teorinius naujo metodo, skirto moksleivių emocingumui lavinti, pagrindus ir eksperimentiškai pagrįsti jo praktinio taikymo efektyvumą per pamoką, bet kartu jį taikyti mokinių asmenybei pažinti. Šis tikslas ir sudaro mokslinio tyrimo, teikiamo publikacijoje, esmę. Norint efektyviai praktiškai taikyti rekomenduojamą emocinio imitavimo metodą, didelės reikšmės turi dėstomų dalykų integracijos galimybės. Tyrimu siekiama atskleisti naujas ugdytinių asmenybės savitumų, esamo kūrybiškumo lygio nustatymo bei pamokos efektyvinimo galimybes, naudojant integruotos meninės raiškos priemones. Mokslinio tyrimo metu buvo taikomi šie mokymo ir auklėjimo metodai: pokalbis, stebėjimas, apklausa (anketa), testai, praktikos darbai, pratybos bei pedagoginis eksperimentas. Iškelta hipotezė: emocinio imitavimo metodas kartu su kitomis meninio ugdymo priemonėmis padeda pedagogui geriau pažinti auklėtinių besiformuojančią asmenybę, atskleisti jų kūrybiškumo ir asociatyvaus išsivystymo lygį. Muzikos dalyko turinio ir taikomą metodų analizė įrodo, kad trūksta emocinių tikslų, dėl to sunkiau pažinti ugdytinio asmenybės savybes, o kartu ir pats ugdymas tampa neefektyvus. Paritetinis emocinio prado išryškinimas ugdymo procese yra ne tik įmanomas ir efektyvus taikant emocinio imitavimo metodą, bet kartu tampa papildoma diagnostikos priemone, padedančia pedagogui išsamiau pažinti kai kurias jo ugdytinių charakterio, valios savybes, dorines bei dvasines vertybes.

ENMusic teachers have to deal with a relevant task of developing not just theoretical basis of a new method for emotional development of pupils and validating experimentally the effectiveness of its practical application in class but also of applying this method for cognition of pupil personality. This objective is at the heart of research presented in this publication. The possibilities of integrating subject taught at school have great significance on the effective practical application of the recommended method of emotional imitation. Research aims at highlighting new possibilities of bringing out unique qualities of pupils’ personality, determining the existing level of creativity, and increasing the efficiency of classes through the use of integrated means of artistic expression. Research used the following teaching and education methods: discussion, observation, interview (questionnaire), tests, practical assignments, practical training, and pedagogical experiment. The hypothesis was that emotional imitation method combined with other means of art education helps the teacher to understand better the developing personality of pupils, and determine their level of creative and associative development. The analysis of music curriculum and methods used confirms that there is a lack of emotional aims which makes it difficult to see personalities of pupils in turn making education itself ineffective. Equal highlighting of the emotional element in the education process is not just possible and effective through the use of the emotional imitation method, it also becomes an additional diagnostic tool assisting the teacher with deeper understanding of certain qualities of pupil character and will as well as ethic and spiritual values.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30650
Updated:
2018-12-17 10:45:00
Metrics:
Views: 46    Downloads: 4
Export: