Šilalės valsčiaus kryždirbystės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šilalės valsčiaus kryždirbystės
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kryždirbystė; Kryžiai; Liaudies skulptoriai; Tradicijos; Šilalė; Šilalės kraštas; Cross-crafting; Crosses; Folk sculptors; The Taditions; The cross making; Šilalė; Šilalė region.
Keywords:
LT
Kryždirbystė; Kryžiai / Crosses; Liaudies menas / Folk art; Šilalė; Šilalės kraštas; Liaudies kultūra / Folk culture.
EN
cross making; Folk sculptors; Šilalė region; Taditions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami senieji Šilalės valsčiaus mažosios architektūros paminklai ir šiandien tęsiamos kryždirbystės tradicijos. Darbe tyrinėjami XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje Šilalės valsčiuje statyti koplytstulpiai ir kryžiai. Pagal koplytėlių formą koplytstulpiai skirstomi į kelias grupes: keturkampio plano koplytėlės su statmenomis arba į apačią siaurėjančiomis sienelėmis, uždengtomis dvišlaičiais, keturšlaičiais arba kryžmiškai sujungtais stogeliais. Stogastulpiai Žemaitijai nebūdinga paminklų rūšis. Šilalės valsčiuje paplitę kryžiai gana įvairūs – nuo visai paprastų iki gausiai dekoruotų. Pagrindinis mažosios architektūros paminklų akcentas – juose esanti skulptūra, vaizduojanti įvairius šventuosius. Šilalės valsčiuje populiariausi siužetai buvo Marija Maloningoji, Pieta, Jėzus Nazarietis, Rūpintojėlis. Straipsnyje suteikiama žinių ir apie šiame valsčiuje dirbusius meistrus. Taip pat aptariami dabartiniai kryžiai, koplytėlės ir skulptūros, kurių nemažai statoma sodybose ir bažnyčių šventoriuose. Naujieji paminklai labai įvairūs, jų puošyba priklauso nuo meistro sugebėjimų. Apžvelgti senieji ir naujieji mažosios architektūros paminklai atskleidžia Šilalės valsčiaus kryždirbystės panoramą. Ji rodo, kad sovietmečiu nesunaikinta kryždirbystyės tradicija šiandien gyvuoja ir vystosi, plėtodama senųjų paminklų ir skulptūrų formas bei įnešdama savitų bruožų, susijusių su modernėjančia šiuolaikine visuomene.

ENThe article is about the old monuments of the small architecture and still continuing traditions of cross making in Šilalė parish. The wayside shrines and crosses in Šilalė parish of the end of the 19th c.–beginning of the 20th c. are analysed. According to a shrine, the wayside shrines are divided into a few groups: square shrines with perpendicular walls or the walls that are narrower in the bottom that are covered with span roofs, hip-roofs or crosswise connected roofs. Roof-poles are not typical for Lower Lithuania. The crosses in Šilalė parish are quite different: from simple ones to highly decorated. The main accent of the small architecture monuments is sculptures of saints in them. The most popular characters in Šilalė parish were the Virgin, Pieta, Jesus of Nazareth and the Pensive Christ. The article also contains information about craftsmen who worked in the parish. Moreover, nowadays crosses, chapels and sculptures that are common in granges and churchyards are described. New monuments are very different, their decorations depend on the skills of a craftsman. The review on the old and new monuments of the small architecture reveals the panorama of cross-making in Šilalė parish. It reveals that the tradition of cross-making that was destroyed during the Soviet period is alive and is still developing nowadays by developing the forms of the old monuments and sculptures and adding some special features that are related to the modernising society.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30583
Updated:
2020-10-09 20:06:48
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: