Mokinių socializacija bendrojo lavinimo mokykloje : mokyklos kultūros aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Mokinių socializacija bendrojo lavinimo mokykloje: mokyklos kultūros aspektas
Alternative Title:
Students' socialization in general education schools: aspect of school culture
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2011, Nr. 15 (26), p. 19-33, 105-119 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Empirinis tyrimas; Jos veiksniai; Mokinių socializacija; Mokyklos kultūra; Socializacijos veiksniai.
EN
Children's socialization; Empirical research; Its factors; School culture; Socialization factors, school culture; Students socialization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama mokinių socializacijos mokykloje problematika, atskleidžiama empirinio tyrimo respondentų grupių (mokinių, mokytojų, savivaldybės specialistų) nuomonė apie svarbiausius socializacijos veiksnius ir mokyklos kultūros bei mokinių socializacijos sąryšį. Pristatomas empirinis tyrimas leidžia nustatyti mokinio išankstinės socializacijos ir socializacijos susidūrimo bei pasikeitimo etapuose turinčius įtakos veiksnius, respondentų požiūriu, ir mokyklos kultūros bei mokinio socializacijos sąryšį. Tyrimo metu nustatyta, kad visos respondentų grupės kaip svarbiausius nurodo tuos pačius socializacijos veiksnius, tik skirtingai pažymi jų reikšmingumą. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the issues of students' socialisation in schools and provides an insight into the attitudes of the respondent groups of an empirical survey (students, teachers, municipal specialists) into the most important factors of socialization as well as in the links between school culture and student socialization. The presented empirical researched allows determining the factors that make an impact on students' socialization as viewed by the respondents in the stage of pre-socialization, encounter and change as well as identifying the relation between school culture and student socialization. During the survey it was found that the most important socialization factors indicated by the respondent groups were the same, only their significance was rated differently. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30546
Updated:
2020-11-23 21:59:06
Metrics:
Views: 21    Downloads: 23
Export: