Kaimas: erdvė ir žmogus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimas: erdvė ir žmogus
Alternative Title:
Village: space and people
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2010, Nr. 3 (19), d. 2, p. 12-21
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dvaras kaip institucija; Estite as institution; Gyvensenos ypatumai; Istorical change; Istoriniai pokyčiai; Kaimo erdvė; Pecularity of lifestyle; Village space; Dvaras, kaip institucija; Estate as institution; Historical change; Kaimo erdvė, istoriniai pokyčiai, gyvensenos ypatumai; Peculiarity of lifestyle; Village space.
Keywords:
LT
Dvarai / Manors; Estite as institution; Gyvensenos ypatumai; Istorical change; Istoriniai pokyčiai; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Village space.
EN
Dvaras, kaip institucija; Estate as institution; Historical change; Kaimo erdvė, istoriniai pokyčiai, gyvensenos ypatumai; Peculiarity of lifestyle.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami kaimo aplinkos bruožai, šios erdvės (žemės) vertybės ir ypatumai, žmonių ir vietovės tapatumo įvairovė. Straipsnyje remiamasi H. Lefebvre'o (1991), D. Massey (1994) ir kitų erdvės sociologų bei teoretikų metodologinėmis prielaidomis, liudijančiomis, jog erdvė yra svarbus elementas, nulemiantis žmonių aktyvumą, socialinę tvarką, jų mentalitetą. Parodoma, kaip istoriškai kito kai kurios kaimo vietovės, aiškinama jų įtaka žmonių gyvensenai. Būtinumas prisirišti prie žemės (ūkio prižiūrėjimo, sodybos) žmonėms gali būti susijęs su moderniam laikui būdinga trauka ir noru išbandyti daug buveinių, o ne pasirinkti vieną - pastovią. Autorė aptaria su žeme susijusias vertybes, reikšmingas kaimo išlikimui, ypač kai postmodernistinėje nuostatoje pabrėžiamas įvaizdis nomadinio žmogaus, kuris dalyvauja keliose kultūrose, ieško savo autentiškumo pasaulyje „be sienų“. Ryšį su tėviškės žeme svarbu palaikyti jaunimui, kurio būdingi vaidmenys - piligrimo, turisto, migranto, neprisirišusio prie pastovaus darbo ir nuolatinės vietos, nes kitaip negalėtų dalyvauti pasaulio įvairovėje, jo multikultūrizme, o nerizikuodami negalėtų kaupti naujos egzistencinės patirties. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the characteristics of rural environment, the values and peculiarities of the space (place) and the variety of people and place's identity. The article is based on presumptions made by Henri Lefebvre (1991), Dan Massey (1994) and other space sociologists and theorists who state that space is an important element which influences the activity, social order and mentality of people. It reveals how some certain rural places had historically changed and what was their influence to the lifestyle of people. The necessity to attach oneself to a place (taking care of ones property, homestead) may be related to the attraction and wish, that is characteristic of the modern period, to try many different places instead of choosing one and permanent place. The author describes the values related to the place that have importance to the survival of rural areas, especially, when the post-modern attitude emphasizes the image of a nomadic person who participates in a few cultures and looks for ones authenticity in the world “without limits”. It is important to the youth to maintain the relationship with mother land because the youth usually takes the roles of pilgrims, tourists, emigrants who do not attach themselves to a permanent job or place; otherwise they would not be able to participate in the variety and multiculturalism of the world and without a risk they would not acquire new existential experience.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30474
Updated:
2018-12-17 12:52:55
Metrics:
Views: 24    Downloads: 14
Export: