Apie netiesioginę lenkų kalbos įtaką senosios lietuvių kalbos išvestiniams būdvardžiams

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie netiesioginę lenkų kalbos įtaką senosios lietuvių kalbos išvestiniams būdvardžiams
Alternative Title:
Sul "velato" influsso polacco negli aggettivi derivati del lituano antico
Notes:
Versta iš: Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell' Università della Basilicata 8, 1996, p. 147-159.
Keywords:
LT
Anoniminis 1605 m. katekizmas; Atitikmuo; Būdvardis; Daukšos katekizmas; Lenkų kalbos įtaka lietuvių kalbai; M. Daukšos Postilė; Vertimas; Vertimo strategija.
EN
Adjective; Anonymous 1605 Catechism; Daukša's Catechism; Equivalent; Influence of Polish on Lithuanian language; M. Daukša's Postilla; Strategy of translation; Translation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama remiantis sistemingos tekstų korpuso analizės rezultatais geriau ištirti „paslėptąją“ („verschleiert“, Eberhardo Tanglio terminas) senosios lenkų kalbos įtaką senajai lietuvių kalbai. Tekstyną sudaro jėzuito Jacobo Ledesmos veikalas „Navka chrescianska“ (Krokuva, 1590) ir šio veikalo vertimai į lietuvių kalbą: Mikalojaus Daukšos „Katekizmas“ (Vilnius, 1595) ir vadinamasis Anoniminis katekizmas (Vilnius, 1605). Apžvelgus nagrinėjamojo duomenų korpuso analizės rezultatus, galima pagrįstai tvirtinti, kad lenkų kalba paveikė senosios lietuvių kalbos išvestinius būdvardžius. Šią įtaką galima vadinti „paslėptąja“, kaip norėjo Tanglis, bet tik ta prasme, kad ji, atsižvelgiant į visas aplinkybes, buvusi neryški. Senojoje lietuvių kalboje išvestinių būdvardžių buvo nedaug, o autoriai arba vertėjai perteikdami lenkų kalbos išvestinius būdvardžius, daugiau nei puse atvejų į pagalbą pasitelkė dvi būdingąsias savo kalbos morfologines kategorijas, tai yra posesyvinį kilmininką ir dalyvius. Galima spėti, kad Mikalojus Daukša, žinomas kaip lietuvių kalbos patriotas, savo raštuose dėjo daug pastangų, norėdamas užpildyti šią būdvardžių darybos spragą. Gal todėl jos Daukšos „Katekizme“ ir nepastebime. Tačiau į tyrimą įtraukus „Anoniminį katekizmą“, suredaguoto visiškai kitokia nei Daukšos kalba, duomenis, šio požiūrio tenka atsisakyti, nes abiejuose tekstuose lenkų kalbos išvestiniai būdvardžiai verčiami panašiai. Todėl savaime suprantama, kad tik išsamiai ištyrus gerokai daugiau tekstų bus galima patvirtinti arba atmesti šiame straipsnyje išdėstytus teiginius.

ENThe aim of the article is to make a deeper analysis of the “hidden” (“verschleiert”, Eberhard Tangl's term) influence of the old Polish language to the old Lithuanian language in regard to the results of the systemic analysis of the texts' body. The corpus contains a Jesuit Jacob Ledesma's work “Navka chrescianska” (Cracow, 1590) and its translation into Lithuanian: Mikalojus Daukša “Katekizmas” (Vilnius, 1595) and the so-called Anonymous Catechism (Vilnius, 1605). After a review of the results of the analysis of the data corpus, it is allowed to state that the Polish language had influenced the derivative adjectives of the old Lithuanian language. The influence may be called “hidden”, as Tangl wished it to be called, but only in the meaning that, in regard to circumstances, it was intangible. The old Lithuanian language did not have many derivative adjectives and authors or translators when rendering the meaning of the Polish derivative adjectives in most cases used the morphological categories of their own language, that are the possessive genitive and the particle. It may be guessed that Mikalojus Daukša, known as a patriot of the Lithuanian language, put a lot of effort in order to fill the gap of adjective formation in his own works. Maybe that is the reason why it is not noticed in “Katekizmas” written by Daukša. However, when taking into consideration the data about the “Anonymous Catechism” which was edited in a language that is different from Daukša language, the viewpoint shall be denied because the derivative adjectives in the Polish texts are translated similarly. Therefore it is natural that the statement of the article may be proved or denied only by making an analysis of many more texts.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30350
Updated:
2013-04-28 22:09:57
Metrics:
Views: 70
Export: