Lithuanian prose and decolonization: rediscovery of the body

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian prose and decolonization: rediscovery of the body
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Dekolonizacija; Galia; Kūnas; Kūno deformacijos, Vilniaus kūnas; Lietuvių sovietinė literatūra; Metafora; Miestas; Posovietinė literatūra; Postkolonializmas; Ričardas Gavelis; Savikritika; Tautos kūnas; Šiuolaikinis lietuvių romanas.
EN
Body; City; Contemporary Lithuanian literature; Decolonisation; Deformations of the body; Lithuaniain Soviet literature; Metaphory; Post-Soviet literature; Postcolonialism; Power; Ričardas Gavelis; The body of Vilnius; The body of nation.
Summary / Abstract:

LTLietuvių akademinėje kritikoje dominuojant tyrimo metodams ir analitinėms strategijoms, suformuotoms dar sovietiniais laikais, svarbu panaudoti kitus intelektualinius instrumentus adekvatesnei literatūros analizei, ypatingai tų tekstų, kurie priešinasi įprastos kritikos „režimui“. Straipsnio autorius mano, kad postkolonijinės studijos gali būti panaudotos lietuvių prozos tekstų, parašytų sovietiniu periodu ir dabartinėmis postkomunistinėmis sąlygomis, analizei. Straipsnyje tiriami tekstai, parašyti geriausio dviejų paskutinių dešimtmečių lietuvių prozininko Ričardo Gavelio. Jo novelėje „Berankis“ (1987), straipsnio autoriaus teigimu, kūno deformacija tampa kolonijinės kančios metafora; vėliau parašytame romane „Vilniaus pokeris“ (1989) urbanistinė erdvė tampa galutinio kūno suirimo įvaizdžiu, o romane „Prarastų godų kvartetas“ (1997), parašytame atgavus Nepriklausomybę, kūno aistra atstovauja jėgai. Būdamas įžvalgus socialinis kritikas, jautrus postkolonijinės visuomenės negalios diagnozuotojas , Ričardas Gavelis supranta galimybes, kurias suteikia rašytojui neįprasti lietuvių literatūroje kūno ir seksualumo vaizdai, ypatingai paveikūs dėl to, jog sovietmečiu kūniškų troškimų vaizdavimas buvo uždraustas. Kita vertus, tokie drastiški kūno ir eroso vaizdai yra estetiškai ir moraliai nepriimtini kai kuriems skaitytojams, ugdytiems sovietinio puritonizmo dvasia. Netgi kritikų ir kolegų raštuose tokio pobūdžio tekstai gana dažnai yra priskiriami marginalijų literatūrai, balansuojančiai ties pornografijos arba masinės kultūros riba.

ENAs Lithuanian academic literary criticism is still largely dominated by methods and analytical strategies shaped during Soviet period, it is important to use other intellectual tools for more adequate literary analysis, especially of those texts that resist the "regime" of conventional critique. It is suggested that postcolonial studies can be used in order to interpret Lithuanian prose texts written during Soviet domination and under the present postcommunist condition. The texts written by Lithuania's leading prose writer of last two decades, Ričardas Gavelis' are analyzed. His early short story "Handless" (1987), is read by the author of the article as one where bodily deformation stands as a metaphor of colonial suffering; the later novel Vilnius Poker (1989), offers its urban spaces as the final decomposition of the body; while in the novel The Quartet of Lost Musings (1997), written after dependence, bodily passion represents power. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30186
Updated:
2016-09-12 09:15:22
Metrics:
Views: 68
Export: