Gydytojų profesinės etikos standartai teismų praktikos požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gydytojų profesinės etikos standartai teismų praktikos požiūriu
Alternative Title:
Professional ethics standards of physicians in case law
In the Journal:
Soter. 2014, 50 (78), p. 65-80
Keywords:
LT
Gydytojų profesinės etikos standartai; Teismų praktika; Gydytojo atsakomybė; Pacientų teisės.
EN
Ethical standards of medical profession; Case law; Physician’s liability; Patient rights.
Summary / Abstract:

LTGydytojo profesijos visuminis pobūdis gali būti apibūdintas visų pirma kaip misija ar pašaukimas pagelbėti pacientui sunkiomis jam egzistencinėmis aplinkybėmis. Dėl šios priežasties gydytojo veiklai keliami aukšti etiniai standartai, kuriuos laikui bėgant suformulavo pati medikų profesinė bendruomenė. Profesinių standartų vaidmuo pripažįstamas ir teisėje, todėl nenuostabu, kad teismai, vertindami gydytojų atsakomybę dėl netinkamai suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, atsižvelgia ir į profesinių standartų laikymąsi teikiant šias paslaugas. Straipsnis nagrinėja Lietuvos teismų praktikos požiūrį į gydytojų profesinės etikos reikšmę atsakomybės atvejais. [Iš leidinio]

ENThe universal character of the profession of physician could be described as a mission/vocation to assist a patient in his/her troubled existential circumstances. For the said reason high ethical standards, which historically resulted from a private initiative, are applied to the medical profession. The role of professional standards are also recognised by the law, and thus it is not surprising that the courts, in assessing doctors physician’s responsibility for improper care, take into account the compliance with the standards of professional ethics. The article examines the approach of Lithuanian courts to the role of medical professional ethics in medical malpractice cases. [From the publication]

DOI:
10.7220/1392-7450.50(78).5
ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62148
Updated:
2019-02-20 16:23:36
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: