Integral space creation processes in the Baltic Region : the new case of transformations in the European Union

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Integral space creation processes in the Baltic Region: the new case of transformations in the European Union
Alternative Title:
Integruotos erdvės Baltijos regione kūrimasis: naujas transformacijų Europos Sąjungoje atvejis
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2008, vol. 7, no. 3 (15), p. 99-119
Keywords:
LT
Baltijos regionas; Integracija; Transformacijos; Vieninga ekonominė erdvė; Vieninga socialinė, ekonominė, technologijų raidos erdvė.
EN
Baltic region; Integration; Transformations; Unified economic space; Unified social, economic, technological space.
Summary / Abstract:

LTEuropos Sąjungos ekonominėse erdvėse šiuo metu intensyviai vyksta įvairių regioninių struktūrų formavimosi, taip pat jau susiklosčiusių regioninių struktūrų tolimesnės raidos ir plėtros procesai. Šie procesai iš esmės atspindi bendrą vidinės integracijos tendenciją, pasireiškiančią įvairiuose Europos Sąjungos regionuose. [...] Tokios transformacijos įvairiomis formomis reiškiasi ir Baltijos regione, ypač – Baltijos šalių ekonomikos sektoriuje: pastaruoju metu išryškėja vis labiau intensyvėjantis bendradarbiavimas tarp įvairių Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonių, taip pat vis labiau yra aktyvinama įvairių ekonomikos subjektų, traktuojančių Baltijos regiono rinkas kaip vientisas, vieningas ir nedalomas, veikla. Akivaizdu, jog tokios transformacijos atspindi ir naujas galimybes bei perspektyvas aktyvinti inovacijas ir visokeriopai skatinti socialinę ekonominę raidą bei mokslo ir technologijų pažangą tiek atskiruose regionuose, tiek ir visoje Europos Sąjungoje. Straipsnyje kompleksiškai nagrinėjamos regioninės integracijos Baltijos regione ypatybės, parodoma vieningos socialinės, ekonominės, kultūrinės, technologijų pažangos erdvės formavimo perspektyva. Atskleidžiami įvairūs vidinę integraciją Baltijos regione sąlygojantys veiksniai. Baltijos regiono pavyzdžiu galima pažymėti tiek vidinės regioninės integracijos skirtinguose regionuose svarbą, tiek ir tarpregioninių ryšių plėtojimo reikšmingumą inovacijų aktyvinimo bei inovacijų potencialo tolimesnio stiprinimo Europos Sąjungoje dėlei. [Iš leidinio]

ENThe new case of transformations in the Baltic region and in the European Union in general, as well as the unified social, economic and technological space formation processes in the Baltic region are described and analyzed. These processes are comprehended as an important factor of further social, economic and technological modernization in the Baltic countries, as an precondition for more intensive and active integration of Baltic economic systems into the European and global economic and technological structures, as well as an knowledge based society and knowledge economy creation factor. The arguments determining the idea of the Baltic region community and unity, as well as opposing arguments are evaluated. The main principles of integration in the Baltic region, as well as the possible integration strategies are analyzed. The unified social, economic and technological space in the Baltic region as an research area is described. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19178
Updated:
2018-12-17 12:19:12
Metrics:
Views: 1
Export: