Dėl prūsų vardyno medžiagos Rytprūsių foliante 911 a

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl prūsų vardyno medžiagos Rytprūsių foliante 911 a
Alternative Title:
On Prussian anthroponymic resources in East-Prussian Folio 911 a
In the Book:
Baltų onomastikos tyrimai 2 / sudarė Grasilda Blažienė, Alma Ragauskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. P. 31-39
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmenvardžiai; Daryba; Istoriniai šaltiniai; Kilmė; Prūsai; Prūsų kalba; Turkų mokesčiai; Vietovardžiai; Historical sources; Old Prussians; Origin; Personal names; Prussian language; Toponyms; Turish taxes; Word formation.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Istoriniai šaltiniai; Kilmė; Prūsai; Prūsų kalba / Prussian language; Turkų mokesčiai; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
EN
Historical sources; Old Prussians; Origin; Personal names; Turish taxes; Word formation.
Summary / Abstract:

LTXVI a. Prūsijos kunigaikštystei ir visai Europai grėsė turkų antpuolis. 1539 m. Lenkijos karalius paprašė Prūsijos kunigaikštystės pagalbos. Tas prašymas tais pačiais metais buvo svarstomas Kėnigsbergo landtage ir buvo nutarta 1540 m. surinkti vienkartinį vadinamąjį turkų mokestį. Turkų mokesčių registras (Türkensteuerregister) buvo surašytas 1540 m. ir šiandien žinomas kaip Rytprūsių foliantas 911 a. Straipsnyje analizuojami Turkų mokesčių registro vietovardžiai ir asmenvardžiai. Trisdešimt šešiuose tomuose pateikti Prūsijos gyventojų ir gyvenamųjų vietų sąrašai yra ypatingos svarbos prūsiškosios (ir baltiškosios) onomastikos šaltinis. Nuo 1998 m. leidžiami šio registro tomai autorės peržvelgti: pristatyti nauji onimai, nagrinėjama jų daryba, kilmė, tikslinamos onimų lytys. Tyrimas svarbus baltų onomastikos studijoms.

ENIn the 16th c., the Duchy of Prussia and the whole of Europe faced the peril of the Turks’ attacks. In 1539, the King of Poland addressed the Duchy of Prussia for help. This address was considered in Prussia in the same year, and it was resolved in 1540 to collect a so-called one-time Turkish tax. The register of the Turkish tax was created in 1540. The article analyses place names and personal names of the Register of the Turkish Tax. Thirty six themes present lists of Prussian residents and places. They are a significant source of Prussian (and Baltic) onomastic. The author has reviewed the volumes of this register: she has introduced new place names, analysed their formation and origin. The research is important for Baltic onomastic studies.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29880
Updated:
2020-03-13 17:19:00
Metrics:
Views: 14
Export: