Žvelgiant į ateitį: partizaninės kovos taktikos sklaida Lietuvoje ir jos įgyvendinimas 1944-1953 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žvelgiant į ateitį: partizaninės kovos taktikos sklaida Lietuvoje ir jos įgyvendinimas 1944-1953 m
Alternative Title:
Looking into the future: the spread and realisation of guerrilla warfare tactics in Lithuania in 1944-1953
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2011, 1 (29), p. 51-68
Keywords:
LT
Paramilitarinės organizacijos Baltijos šalyse; Partizaninio karo taktika; Partizaninis judėjimas; Partizaninis karas; Taktika; Šaulių sąjunga.
EN
Guerrilla movement; Guerrilla war; Guerrilla war tactics; Para-military organizations in the Baltic states; Riflemen's Union; Tactics.
Summary / Abstract:

LT1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę į tautos atmintį pradėtas grąžinti pokario Partizaninis karas kaip reiškinys, prisidėjęs prie lietuviškos tapatybės išsaugojimo. Straipsnyje analizuojama tarpukario Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) rengimo partizaniniam karui valstybės teritorijos okupavimo atveju problema ir tarpukario karinės strategijos sąsajos su pokario Partizaninėmis kovomis. Apžvelgiama partizaninio karo samprata tarptautinės karo teisės kontekste. Aptariamas LŠS poveikis 1944–1953 m. partizaniniam karui bei kaip tarpukario patirtis per karininkus ir šaulius galėjo būti pritaikyta pokario kovose. XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje Lietuvos kariuomenės štabas savo sudarytuose operacijų ir priedangos planuose suformulavo ir įtvirtino partizaninio karo koncepciją. Ja remiantis, priešui užėmus teritoriją, užnugaryje likę šauliai turėjo pradėti partizaninį karą. Šauliai iš anksto buvo supažindinti su jiems keliamais uždaviniais. „Trimito“ savaitraštyje vyko aktyvi informacijos įvairiais karybos, ypač taktikos, klausimais sklaida, buvo diegiama partizaninio karo idėja. „Trimite“ buvo pateikiama praktinių patarimų, kaip įrengti slėptuves, kaip ir kur slapstytis kovos metu, kokią naudoti ginkluotę ir kokio dydžio kovinėmis grupėmis veikti. Partizaninėse pokario kovose aktyviai dalyvavo ir jam vadovavo buvę Lietuvos kariuomenės karininkai ir šauliai, kurie iš operacijų planų ir periodinių leidinių buvo gerai susipažinę su partizaninio karo strategijos ir taktikos principais, be to, buvo dalyvavę mokymuose ir manevruose.

ENAfter the independence of Lithuania was restored in 1990, the post-war Partisan war returned back to the national memory as a phenomenon, which contributed to the preservation of the Lithuanian identity. The article analyses the problem of preparation of the interwar Lithuanian armed forces and the Lithuanian Riflemen’s Union for a partisan war in case of the occupation of the state territory and interwar military strategies with post-war Partisan struggles. The concept of a partisan war is reviewed in the context of the international military war. The impact of the Lithuanian Riflemen’s Union in 1944–1953 on the partisan war and the way the interwar experience could be applied in post-war struggles through officers and riflemen are discussed. At the end of the 4th decade of the 20th c., the headquarters of the Lithuanian military forces formulated and adopted a concept of a partisan war in their plans of operations and cover. Based on this concept, with the enemy having occupied the territory, riflemen left in the cover had to start the partisan war. These riflemen were familiarised with their tasks in advance. The ideas of partisan warfare were promoted by means of the periodical Trimitas (The Trumpet). It also provided practical advice on quick equipment of a shelter, how and where to hide during a fight and which armoury to use. Former officers and riflemen of the Lithuanian armed forces participated in post-war fights. They were well familiarised with strategies of a partisan war and principles of peace.

ISSN:
1392-3463
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29793
Updated:
2018-12-16 23:49:18
Metrics:
Views: 35    Downloads: 10
Export: