Zu den konzepten SCHWER und LEIHT im deutschen und litauischen

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zu den konzepten SCHWER und LEIHT im deutschen und litauischen
Alternative Title:
Konceptai SUNKU ir LENGVA lietuvių ir vokiečių kalbose
In the Journal:
Filologija. 2011, Nr. 16, p. 69-79
Keywords:
LT
Atributinė metafora; Gretinamoji semantika; Ištakų konceptas; Kalbos pasaulėvaizdis; Konceptas; Konceptualioji metafora; Tikslo konceptas; Vokiečių ir lietuvių kalbų gretinamasis tyrimas.
EN
Attribute metaphor; Concept; Conceptual metaphor; Contrastive semantics; Contrastive study of German and Lithuanian languages; Source domain; Source domain, target domain, attribute metaphor, view of the world; Target domain; View of the world.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami žodžių junginiai su konceptams SUNKU ir LENGVA vokiečių ir lietuvių kalbose atstovaujančiais būdvardžiais ir prieveiksmiais schwer, schwere, schweres, sunkùs, sunkí, sunkù ir leicht, leichte, leichter, leichtes, leñgvas, lengvà, leñgva, lengvaĩ. Šie žodžių junginiai paimti iš lietuvių ir vokiečių kalbų elektroninių tekstynų publicistikos dalių. Tiriami tie atvejai, kai minėti žodžių junginiai vartojami ne didelio arba mažo svorio daiktams pavadinti, o metaforiškai (pvz., lengvõs širdiẽs („jautrus, gailestingas“ – apie charakterio, būdo savybes). Konceptai, kurie laikomi nuo subjektyvių faktorių priklausančia tam tikro objekto, situacijos ar įvykio samprata, jo visumos atspindžiu sąmonėje, analizuojami remiantis konceptualiųjų metaforų teorija. Konceptualioji metafora suprantama kaip ištakų koncertų SUNKU / SCHWER ir LENGVA / LEICHT ir tikslo konceptų sąveika. Remiantis ištirta medžiaga apibūdintos trys konceptualiųjų metaforų poros: PASTANGOS YRA SUNKU, PASTANGŲ NEBUVIMAS YRA LENGVA; DIDELIS PAŽEIDIMAS (ĮPRASTOS BŪKLĖS ARBA NORMOS) YRA SUNKU, MAŽAS PAŽEIDIMAS (ĮPRASTOS BŪKLĖS ARBA NORMOS) YRA LENGVA; DAUG JĖGOS YRA SUNKU, MAŽAI JĖGOS YRA LENGVA. Šių konceptualiųjų metaforų esmė aiškinama remiantis Ch. Baldauf konceptualiųjų metaforų klasifikacijoje išskirta atributinių metaforų klase. Šios metaforos leidžia atskleisti kalbų pasaulėvaizdžiuose užfiksuotą vertinimą. Abiejuose pasaulėvaizdžiuose koncertas SUNKU / SCHWER išreikštas ryškiau nei LENGVA / LEICHT. [Iš leidinio]

ENThe word groups with adjectives and adverbials representing the concepts HEAVY and LIGHT in Lithuanian and German languages are anlyzed in the article: prieveiksmiais schwer, schwere, schweres, sunkùs, sunkí, sunkù ir leicht, leichte, leichter, leichtes, leñgvas, lengvà, leñgva, lengvaĩ. These word groups were taken from publicistic parts of Electronics corpora of Lithuanian and German languages. In the article one did not study the mases when the mentioned word groups are used for naming the objects of big and small weight, but the metaphorical ones (with light heart ("sensitive, pitiful" – about the traits of character)). The concepts that are considered to be the notion of certain object, situation or event and depending on subjective factors, or reflection of its unitų in consciousness, are analyzed basing upon the theory of conceptual metaphor. Conceptual metaphor is understood as interaction of source concepts SUNKU / SCHWER and LENGVA / LEICHT and objective concepts. Basing upon the analyzed material three groups of conceptual metaphors were described: EFFORTS IS HEAVY, THE ABSENCE OF EFFORTS IS LIGHT; GREAT VIOLATION (OF USUAL STATE OR NORM (IS HEAVY, LITTLE VIOLATION (OF USUAL STATE OR NORM) IS LIGHT; A LOT OF FORCE IS HEAVY, A LITTLE FORCE IS LIGHT. The sence of tiese conceptual metaphors is explained basing upon the class of attributive metaphors distinguished by Ch. Baldauf in classification of conceptual metaphors. These metaphors give opportunity to reveal the evaluation fixed in linguistic picture of the world. In both pictures of the world the concept SUNKU / SCHWER is expressed more vividly than LENGVA / LEICHT. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29644
Updated:
2018-12-17 12:59:46
Metrics:
Views: 73    Downloads: 2
Export: