Konceptualioji metafora EMOCINĖ BŪSENA YRA PARTNERIS lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konceptualioji metafora EMOCINĖ BŪSENA YRA PARTNERIS lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Alternative Title:
Conceptual metaphor EMOTIONAL STATE IS PARTNER in the Lithuanian
In the Journal:
Filologija. 2011, Nr. 16, p. 37-48
Keywords:
LT
Kalbos pasaulėvaizdis; Konceptualiosios metaforos.
EN
Conceptual metaphors; Language wordlview; Language worldview.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama konceptualiosios metaforos „emocinė būsena yra asmuo“ specifiką lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje. Dėmesys sutelkiamas į tuos atvejus, kuriuos galima sukonkretinti ir laikyti konceptualiosios metaforos „emocinė būsena yra partneris“ pavyzdžiais. Peržiūrėjus visas Dabartinės lietuvių kalbos žodyno tekstyne užfiksuotas prielinksnio „su“ ir trijų emocinių būsenų pavadinimų – džiaugsmo, liūdesio ir pykčio – konstrukcijas matomi dideli kiekybiniai skirtumai. Daugiausia konceptualiosios metaforos „emocinė būsena yra partneris“ pavyzdžių atskleidžia jausmų subjekto ir džiaugsmo partnerystę (450). Kalbos pasaulėvaizdyje užfiksuoti dėsningumai sutampa su psichologų teiginiais, jog džiaugsmas padeda geriau pajusti ryšį su pasauliu ir kitais žmonėmis, kelia pasitikėjimą, kuris susijęs su įvairios veiklos galimybėmis. Kadangi liūdesys skatina subjekto pasyvumą ir vangumą, ši emocinė būsena lydi gerokai mažiau veiksmų. Atliekant tyrimą remtasi 134 konstrukcijų „su liūdesiu“ pavyzdžiais. Pyktis yra ta emocinė būsena, kuri lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje rečiausiai siejama su veiksmo atlikimo būdu (21 pavyzdys). Negausūs pavyzdžiai susiję su regėjimo, kalbėjimo, aktyvaus veiksmo reikšmę turinčiais žodžiais, nėra intelektinio pobūdžio veiksmus nusakančios leksikos. Tai iš dalies prieštarauja psichologų teiginiams, kad ši emocinė būsena skatina aktyviai veikti ir siekti, kad poreikiai būtų patenkinti. Tame pačiame pasakyme konceptualiąją metaforą „emocinė būsena yra partneris“ gali realizuoti ir kelių emocinių būsenų pavadinimai. Tokie junginiai būdingiausi džiaugsmui.

ENIn the present paper, attention is paid to such cases, which may be concretized and consi dered as examples of the conceptual metaphor EMOTIONAL STATE IS PARTNER. The research was conducted on the basis of the method of conceptual analysis, which is realized as follows: the constructions of three names of emotional states with the preposition with (Lith. su) were collected, then all the examples were classified according to the semantics of mentioned verbs in the utterance and, finally, the environments of the names of emotional states were compared. The research has proved that the majority of the examples of the conceptual metaphor EMOTIONAL STATE IS PARTNER reveal the relationship between the subject of feelings and happiness. Thus happiness encourages activity most of all. As sorrow induces passiveness and indolence of the subject, this emotional state may accompany fewer activities in comparison with happiness and anger, according to the data of this research, is an emotional state that in the world-view of the Lithuanian language may be seldom related to the way the action is carried out. It is worth mentioning that the results of this research most precisely reveal such world view that is recorded in the language of fiction. [text from author]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29642
Updated:
2018-12-17 12:59:46
Metrics:
Views: 25    Downloads: 9
Export: