Konceptualiosios DIEVO metaforos 1598 m. Merkelio Petkevičiaus "Katekizme"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konceptualiosios DIEVO metaforos 1598 m. Merkelio Petkevičiaus "Katekizme"
Alternative Title:
Conceptual metaphors for GOD in Merkelis Petkevičius’ "Catechism" (1598)
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2015, t. 22, p. 162-176. Šventieji ir nelabieji kultūroje
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Dievas; Ištakos sfera; Ištakos sritis; Katekizmas; Konceptualioji metafora; Merkelis Petkevičius; Reformacija; Senieji lietuvių raštai; Tikslo sfera; Tikslo sritis.
EN
Conceptual metaphor; God; Merkelis Petkevičius; Old Lithuanian writings; Source domain; Source sphere; Target domain; Target sphere; The Catechism; The Reformation.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbotyroje beveik nėra darbų, aprašančių metaforiškumo reikšmę senuosiuose XVI–XVII a. lietuvių religiniuose raštuose. Iki šiol nebuvo tirtos minėtų raštų konceptualiosios DIEVO metaforos. Straipsnyje siekiama atskleisti konceptualiųjų DIEVO metaforų raišką 1598 m. Merkelio Petkevičiaus Katekizme. Dievas lietuvių pasaulėvaizdyje suvokiamas kaip aukščiausioji visagalė esybė, dvasinė būtybė, visatos kūrėjas ir valdovas. DIEVAS Katekizme dažniausiai konceptualizuojamas kaip ŽMOGUS. Išanalizavus konceptualiąsias DIEVO metaforas paaiškėjo, kad produktyviausia ištakos sritis yra ŽMOGUS KAIP FIZINĖ BŪTYBĖ. Šios srities metaforos įdomios tuo, kad abstraktas neretai įgyja konkrečiam pavidalui, šiuo atveju – žmogui, būdingų fizinių ypatybių – turi žmogaus kūną, jo dalimis gali atlikti aktyvius veiksmus. Daugelis Dievo atliekamų veiksmų yra geri, naudingi, palankūs žmogui. Įsigilinus į rastas konceptualiąsias metaforas DIEVAS YRA FIZINĖ BŪTYBĖ paaiškėjo, kad abstraktas gali būti konceptualizuojamas kaip gebantis mąstyti, bendrauti, išreikšti emocijas. Apibendrinant konceptualiąją metaforą DIEVAS YRA VISUOMENINĖ BŪTYBĖ galima teigti, kad Dievo fenomenas suvokiamas kaip teigiamybė, neretai jam paklūstama, klausoma jo nurodymų, nuo Dievo valios ir veiksmų priklauso tolesnis subjekto likimas. Daugumoje rastų pavyzdžių Dievas suprantamas kaip tam tikros profesijos atstovas (gydytojas, karys, sargas) arba pavadinamas tam tikro, subjektui naudingo ar padedančio, veiksmo atlikėju (gelbėtoju, padėjėju, gynėju). Kitos nustatytos metaforos yra susijusios su skirtingomis tikslo sferomis. Dievas suvokiamas kaip DUONA, AUGALO DALIS (šaknis), DANGAUS KŪNAS (saulė), PAUKŠTIS, ŽYVATAS (ĮSČIOS) ir KELIAS. [Iš leidinio]

ENWorks describing the metaphoric significance of old Lithuanian religious writings of the 16th-17th century have been lacking in Lithuanian linguistics and the patterns of the conceptual metaphor of God have not been studied. The aim of the paper is to reveal the conceptual metaphors for God in Merkelis Petkevičius’ "Catechism" (1598). In Lithuanian world view, God is perceived as an omnipotent supreme being, a spiritual being, the creator and ruler of the universe. In Catechism, God is usually conceptualized as a human being. Analysis of the conceptual metaphors for God revealed that the most productive one is GOD IS A PHYSICAL BEEING. God‘s actions are good, useful, favourable to man. The conceptual metaphor GOD IS A PHYSICAL BEEING suggests that God is able to think, communicate, express emotions. The conceptual metaphor GOD IS A SOCIAL BEEING suggests that God is a merit, must be obeyed, listened to, God‘s will and actions determine the fate of a human being. God is also perceived to be part of a profession of, e.g., a doctor, soldier, guardian or named specifically as, e.g., a lifeguard, assistant, defender. Other conceptual metaphors of GOD are associated with various spheres: God is perceived to be BREAD, PART OF PLANTS (roots), HEAVENLY BODY (sun), BIRD, WOMB and ROAD. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59337
Updated:
2021-02-20 12:28:19
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: