A small macroeconometric model of the Lithuanian economy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A small macroeconometric model of the Lithuanian economy
In the Journal:
Austrian Journal of Statistics [Österreichische Zeitschrift für Statistik]. 2005, vol. 34, no. 2, p. 185-197
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting.
Summary / Abstract:

LTPokyčiai Baltijos šalyse neseniai subrandino rezultatus - įstojimą į Europos Sąjungą 2004 gegužę ir išskirtinį Baltijos šalių ekonomikų augimą, ypač Lietuvoje, kurioje ekonomikos augimas viršijo 6 procentus per metus nuo 2001 ir buvo didžiausias ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje. Straipsnio pirmoje dalyje pateikiamas nedidelis sąlyginis struktūrinis vektorinis paklaidų korekcijos modelis (SVPKM), kurio tikslas yra paaiškinti pagrindinius makroekonominių svyravimų Lietuvoje rodiklius, remiantis statistine kointegracijos teorija ir atsižvelgiant į Lietuvos ekonomikos specifinius bruožus, t.y. mažą ir labai atvirą pereinamąją ekonomiką, kurioje taikomas valiutų valdybos modelis. Siekiant išvengti potencialių problemų susijusių su trumpo laikotarpio duomenimis, taikomas ekstensyvus imties ir imties dalies adekvatumo įvertinimas. Buvo atliktas ilgalaikis kintamųjų, sąlyginiame SVPKM traktuojamų kaip egzogeniniai, egzogeniškumo testavimas. Autoriai daro išvadas, kad 2005 metais be ES paramos Lietuvos ekonomikoje buvo galima tikėtis augimo sulėtėjimo iki 4,4 procentų per metus, matuojant pagal Bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą. Bet ES fondų pašalinis poveikis, manoma, padidins augimą daugiau kaip dviem procentais ir tokiu būdu lems 6,6 procento BVP augimą. Toliau straipsnyje aptariami specifiniai Lietuvos ekonomikos bruožai, duomenų prieinamumas ir jų poveikis pasirenkant modeliavimo metodologiją. Trečioje dalyje nagrinėjama SVPKM kūrimo problema. Ketvirtoje dalyje pateikiamas galutinis apskaičiuotas modelis ir įvertinamas jo stabilumas. Penktoje dalyje aprašomi ES struktūrinių fondų įtakos Lietuvos ekonomikai prognozavimo ir simuliacijų rezultatai.Reikšminiai žodžiai: Prognozavimas; Ekonometrinis modeliavimas; Forecasting; Econometric modelling.

ENA small vector error correction model of the Lithuanian economy is presented aimed at forecasting and explaining the macroeconomic fluctuations. Various aspects of model building are discussed in the light of specificity of the Lithuanian economy. The adequacy of the model is evaluated using in- and out-of-sample empirical data. The model is used to produce short-term forecasts of the main Lithuanian macroeconomic indicators evaluating, in addition, the impact of the European Union funds on the growth. [From the publication]

ISSN:
1026-597X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/296
Updated:
2022-03-26 16:28:24
Metrics:
Views: 25
Export: