Nacionalinio konkurencingumo politikos formavimo praktika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nacionalinio konkurencingumo politikos formavimo praktika
Alternative Title:
National competitiveness policy formation practice
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2011, Nr. 3 (2), p. 487–503
Keywords:
LT
Nacionalinio konkurencingumo politika; Nacionalinio konkurencingumo taryba; Nacionalinio konkurencingumo vertinimas; Nacionalinis konkurencingumas; Šalies konkurencingumas.
EN
Competitiveness of country; National competitiveness council; National competitiveness estimatio; National competitiveness estimation; National competitiveness policy; National competitiveness.
Summary / Abstract:

LTĮvairių šalių vyriausybės suprasdamos viešojo, privataus ir akademinio sektorių bendradarbiavimo svarbą steigia viešosios ir privačiosios partnerystės pagrindu veikiančias nacionalinio konkurencingumo tarybas, kurioms patiki atitinkamas funkcijas, glaudžiai susijusias su nacionalinio konkurencingumo politikos formavimu. Dėl santykinai trumpos šių tarybų veiklos praktikos trūksta mokslinių tyrimų, įrodančių jų funkcionalumą, atskleidžiančių atliekamą vaidmenį politikos formavimo procese ir įvertinančių naudojamos metodikos, vykdant savo funkcijas, efektyvumą ir pagrįstumą. Straipsnyje atliekama pasirinktų šalių nacionalinio konkurencingumo politikos formavimo praktikos analizė, didžiausią dėmesį skiriant nacionalinio konkurencingumo tarybų vaidmeniui šiame procese. [Iš leidinio]

ENGovernments of different countries understand the importance of collaboration between public, private and academic sectors and have established national competitiveness councils with functions related to national competitiveness policy formation. Because of the relatively short practice of these councils there is a lack of scientific research improving their functionality, showing their role in policy formation process and estimating the efficiency and validity of used methodic. The article analyses the national competitiveness policy formation practice in different countries. Most attention is given to the role of the national competitiveness council.The analysis of national competitiveness councils acting in different countries showed that they are playing an important role in the national competitiveness policy formation process. The most important functions carried out by these councils are in the policy planning stage: national competitiveness estimation, priorities establishment and presentation of recommendations to the policy makers. The preparation of the strategy and its implementation action plans are usually drafted in other institutions during the usual strategic planning activity. National competitiveness councils are using different methods for the national competitiveness estimation. The analysis of the methodic base disclosed essential problems existing in the estimation process: no definition of the object estimated; estimation methods without a strong theoretical base; not enough informative recommendations; weak role of the councils in strategy formation activity. These problems cannot ensure the validity and soundness of the established priorities, purposes, they misrepresent recommendations and can influence wrong policy creation. According to the analysed problems, the improvement of the national competitiveness policy formation process could be improved with the clear national competitiveness definition, strong and valid theoretical base of estimation methodic, quantitative based recommendations and expansion of the national competitiveness councils activities ranges. [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29583
Updated:
2018-12-17 12:59:28
Metrics:
Views: 17    Downloads: 6
Export: