The "Verba" and ethno-confessional identity in eastern Lithuania and western Belarus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The "Verba" and ethno-confessional identity in eastern Lithuania and western Belarus
Alternative Title:
Verbos ir etnokonfesinis tapatumas rytų Lietuvoje ir vakarų Baltarusijoje
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2010, t. 20, p. 154-166. Identity politics: migration, communities and multilingualism
Keywords:
LT
Etninis tapatumas; Gluosnio šakelė; Kadagio šakelė; Liaudiškasis pamaldumas; Puoštos; Puoštos verbos; Religinis tapatumas; Verba; Verbos.
EN
Decorated verba (palm); Ethnic identity; Folk piety; Juniper twigs; Juniper twigs, decorated verba (palm), religious identity; Religious identity; Verba; Willow twigs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas vienas iš svarbiausių religinių simbolių – verba (palmė) XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje Rytų Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje. Tyrimo meru siekiama nustatyti regioninius ir etninius verbų žaliavos ir šventinamos puokštės sudėties ypatumus rytų Lietuvoje ir vakarų Baltarusijoje. Remiantis simbolio išvaizda ir turinio analize parodoma, koks yra ryšys tarp regioninių ir etninių verbos ypatybių, kaip simbolis tampa svarbiu gyventojų etninę ir religinę tapatybę formuojančiuoju veiksniu. Pagrindinis straipsnio šaltinis yra lauko tyrimų metu Rytų Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje XXI a. pradžioje surinkta medžiaga. [Iš leidinio]

ENThis article discusses the verba (palm; Palm Sunday flowers), one of the most important religious symbols throughout the second part of the 20th and beginning of the 21st century in eastern Lithuania and western Belarus. The tasks of this study are: to analyze the form and content of verba so as to reveal the relationships between regional, ethnic and confessional particularities, and to look at how the symbol becomes an important factor in the formation of the inhabitants' ethnic and religious identity. The main source for this study is material gathered during field expeditions in eastern Lithuania and western Belarus at the beginning of the 21st century. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29511
Updated:
2018-12-17 12:51:50
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: