The War relief work of the American Jewish Joint Distribution Committee in Poland and Lithuania, 1915-18

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The War relief work of the American Jewish Joint Distribution Committee in Poland and Lithuania, 1915-18
In the Journal:
East European Jewish affairs. 2010, Vol. 40, no 2, p. 127-144
Keywords:
LT
Amerikos žydų aprūpinimo komitetas; Lenkija; Lietuva; Pirmasis pasaulinis karas; Pirmasisis pasaulinis karas; Žydai.
EN
American Jewish Joint Distribution Committee; First World War; Jews; Lithuania; Poland.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos aplinkybės, kuriomis savo veiklą Vokietijos okupuotoje Lietuvoje 1915 m. pradėjo Amerikos žydų Jungtinis paskirstymo komitetas (JPK). JPK buvo sukurtas pirmais Pirmojo pasaulinio karo metais ir turėjo padėti žydų tautybės karo aukoms, daugiausia Rytų Europoje. Pradėjęs veiklą Lietuvoje JPK turėjo įveikti daug diplomatinių, politinių ir praktinių problemų. Straipsnyje atskleidžiama, kaip JPK sugebėjo vykdyti nuoseklią politiką visada laikydamasis nepolitizuoto požiūrio ir nukreipdamas savo veiklą į šalis, kurioms reikėjo skubios ir didelės paramos. Tuo pat metu JPK mokėjo susitvarkyti su politiniais iššūkiais, dariusiais didelę įtaką jo veikimo laisvei: pavyzdžiui, Valstybės departamento draudimas veikti be jo leidimo ar Vokietijos karinės administracijos politika. Šis tyrimas turi du tikslus. Pirma, siekiama išanalizuoti, kaip karo metais vokiečių okupuotose teritorijose politinės ir diplomatinės sąlygos veikė humanitarinę pagalbą Lenkijoje bei Lietuvoje ir JPK veiksmus tokiomis sąlygomis. Antra, siekiama ištirti JPK veiklos Lietuvoje pradžią. JPK veikla Lenkijoje yra plačiai aprašyta, tačiau Lietuvoje ji tyrinėta labai mažai, laikant tai nereikšminga Lenkijos ir imperinės Rusijos istorijos dalimi. Tai nėra teisinga, nes viena seniausių žydų bendruomenių Rytų Europoje gyveno būtent Lietuvoje, ir tai gerai žinojo JPK atstovai Europoje bei JAV. Be to, tyrime nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvos politinis likimas nebuvo aiškus. Taigi straipsnyje analizuojamos humanitarinės pagalbos pasekmės šaliai, kuri dar neturėjo tarptautinio de jure pripažinimo.

ENThe article examines the adverse conditions in which the Joint Distribution Committee (JDC) started its war relief work in German-occupied Lithuania in 1915. As Lithuania’s fate was still uncertain, the JDC had to overcome almost insurmountable diplomatic, political and practical problems in the initial stages of its activity. The article highlights how the JDC was able to adopt a consistent policy, always subscribing to a non-political approach and adapting its tasks to the immediate and most pressing need of the countries aided, while having to deal with significant political challenges that deeply affected its freedom of movement, such as the impossibility of acting without the State Department’s approval and of ignoring the reality of the German military administration. [text from author]

ISSN:
1350-1674; 1743-971X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29338
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 46
Export: