Arvydo Šliogerio filosofijos istorijos interpretacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Arvydo Šliogerio filosofijos istorijos interpretacija
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2006, 45, p. 192-202
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant XX a. antrosios pusės filosofijos istorijos tyrimus Lietuvoje, galima rasti itin konceptualių ir originalių darbų. Šiai kategorijai priskirtini Arvydo Šliogerio filosofijos istorijos apmąstymai minėtame kontekste užima savitą vietą. Jie nepriklauso vadinamajai "mokslinei" filosofijos istoriografijai, taikančiai apibrėžtas metodologijas, norinčiai pateikti faktografiškai tikslų tam tikro istorinio laikotarpio vaizdą ar konkrečios koncepcijos detalų aiškinimą. A. Šliogeris siekia esminio, giliausias filosofijos struktūras apimančio jos istorijos paaiškinimo. Šiame straipsnyje siekiama išskirti Šliogerio filosofijos istorijos interpretacijos raidos tarpsnius; eksplikuoti ir įvertinti pateiktą filosofijos istorijos ir santykio su ja sampratą; apibrėžti filosofo aiškinamą filosofijos istorijos sritį, aiškinimo teorinę poziciją, nagrinėti jo įgyvendinimą. Nagrinėjami filosofo veikalai, parašyti praėjusio amžiaus aštuntajame-dešimtajame dešimtmetyje; netyrinėjama naujausiame veikale pateikta antjuslinės ontologinės srities kaip Niekio samprata, taikoma ir naujoje filosofijos istorijos interpretacijoje.Reikšminiai žodžiai: Metodologija; Daiktas; Mąstymo ontologinė struktūra; Transcendentas; Tradicija.; Methodology; Thing; Ontological structure of thinking; Transcendent; Tradition.

ENThe article analyses Arvydas Šliogeris' interpretation of the history of philosophy. It demonstrates the development of the interpretation from Marxist methodology to the application of original philosophical principles and the formulation of a distinctive ontological concept of the history of philosophy. The article analyses given methodological theories, the methodological approach (the explanation of philosophical theory by nontheoretical reality) and designates their theoretical value. The structural elements of Šliogeris' scheme of the history of philosophy and their working are explicated, and this scheme is evaluated in the context of Western European philosophical historical explanation projects. It is stated that the originality of the considered interpretation is determined by the creation and application of the most important explanatory category of thingness for philosophical thinking and evaluating its constructs; the development of this category is also analysed. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4267
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 38    Downloads: 8
Export: