Jokūbo Brodovskio žodyno šaltiniai - Johanno Jacobo Dentzlerio "Clavis Germanico-Latina" (1709) bei Andreaso "Corvino Fons latinitatis" (1638) tipo hipotetinis žodynas *A

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jokūbo Brodovskio žodyno šaltiniai - Johanno Jacobo Dentzlerio "Clavis Germanico-Latina" (1709) bei Andreaso "Corvino Fons latinitatis" (1638) tipo hipotetinis žodynas *A
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2010, t. 12, p. 83-120
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Leksika; Leksikografija; Lema; Rankraštis; Registras; Vokiečių kalba; Šaltinis; Žodynas; Dictionary; German; Lemma; Lexicography; Lexis; Lithuanian; Manuscript; Register; Source.
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Leksikografija / Lexicography; Lema; Rankraščiai / Manuscripts; Registras; Šaltinis; Vokiečių kalba / German language; Žodynas.
EN
Dictionary; German; Lemma; Lexis; Manuscript; Register; Source.
Summary / Abstract:

LTJokūbas Brodovskis, rengdamas žodyno „Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm“ vokiečių–lietuvių kalbų dalį, be kitų šaltinių, rėmėsi ir Johanno Jacobo Dentzlerio žodyno „Clavis Linguae Latinae“ vokiečių–lotynų kalbų dalimi „Clavis Germanico-Latina“ veikiausiai 1709 metų leidimu. Brodovskis, rengdamas savo žodyną Dentzlerio žodynu rėmėsi ne ištisai. Jo pėdsakų yra iki raidės „L“ imtinai. Tolesnių abėcėlės raidžių atkarpose sutapimai labai menki ir greičiausiai atsitiktiniai. Brodovskis iš Dentzlerio žodyno imamai medžiagai taikė tam tikrus atrankos kriterijus: įtraukė tas patarles ir pastoviuosius žodžių junginius, kurie jam buvo žinomi, atrodė vartotini arba kurių reikšmę galėjo perteikti jau surinktais lietuviškais posakiais. Taip pat buvo imtos lemos su reikšmę tikslinančiais sinonimais, ypač daugiareikšmės. Tai rodo, kad atrankos kriterijai buvo pagrįsti lingvistiniais argumentais. Dentzlerio žodynas nepadarė Bobrovskiui struktūrinės įtakos: šio šaltinio medžiaga integruota į jau esamą žodyno struktūrą ir, esant reikalui, modifikuota tiek kalbos, tiek leksikografinio pateikimo požiūriu. Atmetus žinomus šaltinius, Bobrovskio žodyne lieka dar gana nemažai nepaaiškintos kilmės žodžių ir junginių. Tai leidžia teigti, jog, be šių šaltinių, būta ir dar bent vieno leksikografinio šaltinio, kuris kol kas nenustatytas. Hipotetiniam šaltiniu būdingi tokie požymiai: į lietuvių kalbą išverstų žodžių junginių gausa, lotynų kalba ir galbūt pirmuoju asmeniu teikiami veiksmažodžių atitikmenys.

ENWhile preparing the German-Lithuanian part of the dictionary “Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm”, without other sources Jokūbas Brodovskis referred to the German-Latin part “Clavis Germanico-Latina” of Johann Jacob Dentzler's dictionary “Clavis Linguae Latinae” that probably was published in 1709. While preparing his own dictionary, Brodovskis did not refer to Dentzler's dictionary consistently. The traces are apparent until the letter “L” inclusive. In sections of other alphabet letters, coincidences are slight and, most likely, accidental. Brodovskis applied special criteria to the material taken from Dentzler's dictionary: he included proverbs and constant phrases which were already known and seemed to be used, also, the ones that he was able to render by already collected Lithuanian sayings. Moreover, lemmas with synonyms correcting their meanings, and especially polysemous ones were included. It proves that the criteria for selection were linguistically based. Dentzler's dictionary did not have structural influence to Bobrovskis: the material of this source is integrated into the structure of the already existing dictionary and, under the necessity, modified in both ways: language and lexicographic presentation. Despite familiar sources, there are quite many words and phrases of unexplained origin in the dictionary of Bobrovskis. This suggests that besides these sources, there was at least one more lexicographic source that has not been identified yet. A hypothetical source contains the following features: plenty of phrases translated to Lithuanian and equivalents of verbs given in Latin or, perhaps, and the 1st person.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29059
Updated:
2020-09-17 19:46:04
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: