Pilypo Ruigio žodynai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pilypo Ruigio žodynai: disertacija
Alternative Title:
Dictionaries by Pilypas Ruigys
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
268 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2006 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Wörterbücher von Philipp Ruhig Vilnius, 2007 39 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tiriamasis objektas yra antrasis spausdintas Mažosios Lietuvos lietuvių ir vokiečių kalbų žodynas – Pilypo Ruigio (1675–1749) Littauisch–Deutsches und Deutsch–Littauisches Lexicon (1747). Šiame darbe dvi žodyno dalys (lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių) nagrinėjamos kaip du atskiri žodynai – RŽlv (lietuvių–vokiečių žodynas) ir RŽvl (vokiečių–lietuvių žodynas). Disertacijoje aprašytos RŽlv ir RŽvl pasirodymo aplinkybės bei paskirtis, ištirti RŽlv ir RŽvl lietuviškos leksikos šaltiniai ir leksikos atrankos būdai, nustatytas pagrindinis ir papildomi RŽvl registro šaltiniai, atlikta Ržlv ir RŽvl leksikos lyginamoji analizė, aprašyti RŽlv ir RŽvl leksikos pateikimo būdai, registrų sudarymo principai, išnagrinėti RŽlv ir RŽvl žodyno straipsnių (fonetinių, gramatinių, semantinių, stilistinių, iliustracinių ir kt.) duomenų laukai. Lyginamoji Mažosios Lietuvos žodynų ir RŽlv (RŽvl) analizė parodė, kad Ruigys, sudarydamas RŽlv ir RŽvl, be jo paties pratarmėje minėtų šaltinių, rėmėsi rankraštiniais žodynais ar jų nuorašu(-ais). Nustatyta, kad Ruigys naudojosi rankraštiniu Jokūbo Brodovskio žodynu Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm. Darbe patikslintas RŽlv registro šaltinis. Palyginus kelis Ehrenreicho Weismanno žodynų leidimus tekstologiškai įrodyta, kad Ruigys rėmėsi ne iki šiol kalbos istorijos ir knygotyros darbuose minimu 1741 metų leidimu, o 1725 metų Lexicon Bipartitum vokiečių–lotynų kalbų dalimi. Darbas aktualus lietuvių kalbos ir leksikografijos istorijai. Tai parengiamasis darbas, reikalingas kritiniams Ruigio žodynų leidimams leisti. [Iš leidinio]

ENThe object of the research of the doctoral thesis is the second printed dictionary of the Lithuanian and German languages in Lithuania Minor, Littauisch–Deutsches und Deutsch–Littauisches Lexicon (1747) by Pilypas Ruigys (1675-1749). The work treats the two parts (Lithuanian-German and German-Lithuanian) as two separate dictionaries RŽlv (Lithuanian-German dictionary) and RŽvl (German-Lithuanian dictionary). The circumstances of the appearance and the purpose of RŽlv and RŽvl are presented, the sources and ways of Lithuanian lexis selection are explored, the main and additional sources of register in RŽvl are established, comparative analysis of RŽlv and RŽvl lexis is carried out, ways of lexis presentation and register compilation principles are described, data field of dictionary entries (phonetic, grammatical, semantic, stylistic, illustrative etc. data) are analysed. The comparative analysis showed that when compiling RŽlv and RŽvl, Ruigys used manuscript dictionaries or their transcript(s) next to other sources indicated in his own introduction. It was found that Ruigys used the manuscript dictionary Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm by Jokūbas Brodovskis. The source of register in RZlv is specified in the thesis. Having compared several publications of Ehrenreich Weismann dictionaries, it was textologically proven that Ruigys did not use the publication of the year 1741 but the German-Latin part of Lexicon Bipartitum, 1725. The work is topical to the history of the Lithuanian language and lexicography, necessary for the publication of critical editions of Ruigys dictionaries.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11231
Updated:
2022-02-07 20:09:36
Metrics:
Views: 14
Export: