Šešėlinės ekonomikos žemės ūkio ir maisto produktų rinkoje įtaka šalies biudžetui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šešėlinės ekonomikos žemės ūkio ir maisto produktų rinkoje įtaka šalies biudžetui
Alternative Title:
Impact of shadow economy in the market of agricultural and food products on state budget
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2010, Nr. 3 (22), p. 15-24
Keywords:
LT
PVM tarifai; Prekyba turgavietėse; Šešėlinė ekonomika.
EN
Shadow economy; Trade in market-place; VAT rates.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos šešėlinės ekonomikos grėsmės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkoje bei įvertinama skirtingų mokesčių politikos įtaka prekybos apimčių srautams ir šalies biudžetui. Apibendrinus žemės ūkio produktų vartojimo, apsirūpinimo, kainų lygio, prekingumo rodiklius, nustatyti žemės ūkio sektoriai, kuriuose egzistuoja didžiausia šešėlinės ekonomikos grėsmių tikimybė. Taip pat analizuojamos šešėlinės ekonomikos susidarymo prekyboje žemės ūkio ir maisto produktais schemos ir priežastys. Pasinaudojus anketinės apklausos duomenimis, empiriniu tyrimu ir ekspertiniu vertinimu, nustatytas prekybos mėsa didžiųjų miestų turgavietėse mastas ir nesurinktų mokesčių šalies biudžetui dydis. [Iš leidinio]

ENAn article analyses the dangers of the shadow economy to Lithuanian agricultural and food markets and evaluates the influence of different tax policies to trading volume and the state's budget. After the rates of the consumption of agricultural products, provision, level of prices and the ratio of commodity output to the total output were summarised, the agricultural sectors where the highest danger possibility of shadow economy exists were determined. Also, the schemes and reasons for the appearance of shadow economy in the field of agricultural and food product trading is analysed. According to the data of a survey, with the help of empiric research and an expert evaluation, the volume of meat trading and the amount of taxes that did not reach the budget was established in the biggest markets of towns.

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26744
Updated:
2018-12-17 12:44:38
Metrics:
Views: 74
Export: