Prasmingas švaistymas: žygiai į Prūsiją ir Lietuvą Pierre’o Bourdieu kapitalų teorijos požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prasmingas švaistymas: žygiai į Prūsiją ir Lietuvą Pierre’o Bourdieu kapitalų teorijos požiūriu
Alternative Title:
Meaningful waste: crusades to Prussia and Lithuania according to Pierre Bourdieu’s theory of capital
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2010, t. 26, p. 9-21
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bajorija; Bourdieu; Heroldas; Kapitalas; Kilmingieji; Kryžiaus žygiai; Kultūrinis kapitalas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Ordinas; Prūsija; Socialinis kapitalas; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Bourdieu; Capital; Crusades; Lithuania; Nobility; Pierre Bourdieu; Prussia; Western nobleman.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Bourdieu; Heroldas; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Kryžiaus žygiai; Kultūrinis kapitalas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Ordinas; Socialinis kapitalas; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).
EN
Capital; Crusades; Pierre Bourdieu; Prussia; Western nobleman.
Summary / Abstract:

LTPasitelkus prancūzų sociologo Pierre Bourdieu kapitalo teorijos prielaidas, šiame straipsnyje ieškoma atsakymo į klausimą: kodėl Europos kilmingieji (toli gražu ne tik vokiečiai) taip atkakliai kovojo su lietuvių pagonybe ir taip reguliariai rengdavo žygius į Prūsiją bei Lietuvą. Šaltiniai liudija, kad tokių žygių buvo ypač gausu XIV amžiuje. Pirmojoje straipsnio dalyje apžvelgiama P. Bourdieu kapitalo samprata ir teorinės prielaidos. Antroje dalyje P. Bourdieu kapitalų samprata pasitelkiama atsakyti į kelis svarbiausius tyrimo klausimus. Pirma, ar Vakarų kilmingųjų žygiai į Prūsiją ir Lietuvą XIV a. jiems duodavo ekonominės naudos, gausindavo žygių dalyvių ekonominį kapitalą? Antra, ar žygiai lavindavo, t. y. suteikdavo inkorporuoto, materializuoto, institucionalizuoto kultūrinio kapitalo? Trečia, kokios įtakos tokio pobūdžio žygiai turėjo Vakarų Europos kilmingųjų socialiniam kapitalui? Ketvirta, ar žygiai didino garbę, t. y. suteikdavo jų dalyviams simbolinio kapitalo? Penkta, ar šiuo atveju pagrįsta teigti, kad tai buvo kryžiaus žygiai, kaip šiuo atveju galima kalbėti apie religinį kilmingojo kapitalą, kurio sampratą pasiūlo šio straipsnio autorius? Paskutinėje straipsnio dalyje analizuojami įvairaus tipo kapitalų, susijusių su Vakarų kilmingųjų žygiais į Prūsiją bei Lietuvą, konvertavimo galimybės, procesai ir pasekmės. Straipsnio autorius atskleidžia, kaip glaudžiai buvo susijusi žygiuose dalyvavusių Europos kilmingųjų ekonominio ir simbolinio kapitalo cirkuliacija.

ENApplying Pierre Bourdieu's theory of capital the paper examines the reasons why the Western nobleman crusaded to Prussia and Lithuania. The author has detected a huge amount of such marches, especially in the 14th century. In his research he has applied Bourdieu's categories in search of what capital was expected to be brought from Lithuania and Prussia - economic, cultural, social, symbolic, or religious (added by the author) one. According to author, the economic circulation of capital can be used as a model to show (and prove by sources) the circulation of another capital - that of honour, since both were closely connected. [text from author]

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28950
Updated:
2022-01-17 12:50:43
Metrics:
Views: 24    Downloads: 13
Export: