Lietuviška muzika pianolai : šaltiniai ir katalogas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviška muzika pianolai: šaltiniai ir katalogas
Alternative Title:
Lithuanian music recordings for pianola: sources and the catalogue
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2010, 11, p. 139-151
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Mechaniniai muzikos instrumentai, pianola, lietuviškos muzikos įrašai, ritinėliai pianolai, muzikos archyvai.
EN
Mechanical music instruments, pianola, Lithuanian music recordings, pianola rolls, music archive.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama susisteminti ir apibendrinti šiuo metu žinomą informaciją apie lietuviškos muzikos įrašus pianolai, nustatyti jų atsiradimo aplinkybes ir dabartines saugojimo vietas, įvertinti šių įrašų įtaką bendrai Lietuvos muzikinės kultūros istorijos raidai. Lygiagrečiai siekiama aprašyti Lietuvoje esamus instrumentus – pianolas, identifikuoti jų pagaminimo datą, kada ir kaip jie pateko į Lietuvą ir kur šiuo metu saugomi. Daroma išvada, kad muzika pianolai nebuvo atsitiktinis reiškinys Lietuvos muzikinės kultūros istorijoje, tai ypač vertinga XX a. pradžios lietuvių, pirmiausia JAV lietuvių bendruomenės, muzikinio gyvenimo liudytoja, išsaugojusi iki mūsų dienų Lietuvos profesionaliosios muzikos pradininkų kūrybą. Tyrimai apibendrinami pirmą kartą sudarytu lietuviškos muzikos įrašų (ritinėlių) pianolai katalogu, kuriame suregistruotas 221 ritinėlis. [Iš leidinio]

ENThe aim of an article is to summarise and structure all currently available information about Lithuanian music records for pianola and to determine the context of origin and contemporary storage places. In parallel, the instruments found in Lithuania, i.e. pianolas, are described and the manufacture date thereof is identified including information when and how pianolas appeared in Lithuania and where they were stored at that time. The conclusion is made that music for pianola was not an accidental phenomenon in the history of Lithuanian music culture. Rather it is considered an especially important witness of the musical life of the Lithuanians at the beginning of the 20th century, particularly of the Lithuanian community in the USA, having preserved until nowadays the creation of professional music pathfinders. Research is summarised by the catalogue of Lithuanian music records (rolls) for pianola compiled for the first time and containing 221 pianola rolls. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28460
Updated:
2018-12-17 12:49:53
Metrics:
Views: 27
Export: