Jonas Žemaitis ir lietuviška muzika pianolai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jonas Žemaitis ir lietuviška muzika pianolai
Alternative Title:
Jonas Žemaitis and Lithuanian piano rolls
Keywords:
LT
Išeivija; Jonas Žemaitis; Juozas Žilevičius; Lietuviška muzika; Pianola; Įrašai pianolai.
EN
Jonas Žemaitis; Juozas Žilevičius; Lithuanian emigration; Lithuanian music; Pianola; Records for piano rolls.
Summary / Abstract:

LTLietuviškos muzikos įrašai pianolai (mechaniniam pianinui) vis dar yra mažai tyrinėta lietuvių muzikinio paveldo dalis. Prieš dešimtį metų JAV lituanistikos archyvuose naujai atrasti ritinėliai su lietuviškos muzikos įrašais paskatino šio straipsnio autorių giliau jais pasidomėti. Juolab, kad tuo metu jau išleistoje lietuviškoje muzikos enciklopedijoje (2007) ir kituose Lietuvos muzikos istorijai skirtuose mokslo darbuose informacijos apie šiuos įrašus nebuvo. Sukaupus ir išstudijavus nemažą kiekį medžiagos, buvo parengtas pilnas lietuviškų ritinėlių katalogas, apimantis 350 ritinėlių. Natūraliai iškilo būtinybė daugiau pasigilinti į asmenis, kurie praeito šimtmečio pradžioje ėmėsi iniciatyvos ir lietuviškų ritinėlių leidyboje nuveikė daugiausiai. Čia greta jau žinomų muzikų Miko Petrausko, Stasio Šimkaus, pirmiausia iškyla Jono Žemaičio (1868-1932) asmenybė. Būtent su šiuo muziku sietinas visas (nors ir labai trumpas) lietuviškų ritinėlių pianolai istorijos laikotarpis. [...]. [Iš straipsnio, p. 29]

ENThe article presents a biography of Lithuanian born US musician Jonas Žemaitis (1868-1932) and describes his impact into producing US-Lithuanian piano rolls. A church organist and choir conductor J. Žemaitis was well known in the region where he lived and worked (St. George Lithuanian Church, Shenandoah, PA). The first articles on him were published only after his death by Juozas Žilevičius in the year of 1934 and 1943. There was presented a history of Žemaitis’ life and his musical activity. And these articles later were used as basic information for decades up till now. Materials found on Žemaitis in Žilevičius’ archive (Lithuanian Music Archive of Žilevičius and Kreivėnas is a part of Lithuanian Research and Studies Centre, Chicago, IL) let to re-evaluate Žemaitis’ role into US-Lithuanian music culture and to nominate him as one of the main persons who promoted Lithuanian music in US. Piano roll with Lithuanian music recordings are unique artefacts of the first Lithuanian music recordings. It was started by initiative of Žemaitis and finished with his death (all Lithuanian piano rolls were issued in US in the year of 1916 and 1932). Now it is known 57 rolls produced by Žemaitis. M ost of all there are recordings of his own music. These rolls were published by com panies QRS, US Word Rolls and Connorized Song Words. All rolls were recorded from Žemaitis’ music scores, he published earlier, in the year of 1919 and 1926. Among most popular songs are "Vilniaus kalneliai" ("The Hills of Vilnius"), "Pas darželį trys mergelės" ("Three Girls are in the Garden"), "Mylėki Tėvynę" ("Love Your Homeland") which later became as the folk songs. [From the publication]

ISBN:
9786098164077
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80112
Updated:
2020-04-24 06:53:30
Metrics:
Views: 27
Export: