Lietuviškos plokštelės raida JAV (1912-1963 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškos plokštelės raida JAV (1912-1963 m.)
Alternative Title:
Evolution of the Lithuanian gramophone record in the USA (1912-1963)
In the Journal:
Res humanitariae. 2013, t. 13, p. 286-310
Keywords:
LT
Garso įrašai; Ietuviška muzika; Išeivija; JAV; Lietuviška muzika; Lietuviškas repertuaras; Lietuviški įrašai; Muzikos istorija; Plokštelė.
EN
A gramophone record; Emigration; History of music; Lithuanian music; Lithuanian repertoire; Sound records; The USA.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama lietuviškos plokštelės raida JAV 1912-1963 m., apžvelgiama garso įrašymo bei atkūrimo technologijų evoliucija, lietuviškos trumpo grojimo plokštelės (TGP) išeivijoje atsiradimo istorija, nurodomos svarbiausios bendrovės, leidusios lietuviškus įrašus. Tiriamas išeivijoje įrašytas repertuaras, ieškoma priežasčių, lėmusi jo pasirinkimą. Siekiama nustatyti, kodėl vieni muzikos žanrai buvo įrašinėjami dažniau už kitus, kokie atlikėjai paliko ryškiausią pėdsaką išeivijos įrašų istorijoje. Apžvelgiamos svarbiausios išeivių muzikinio gyvenimo sritys, išryškinami veiksniai, padėję išeivijoje formuoti tautinį tapatumą. [Iš leidinio]

ENPaper analyzes the evolution of a Lithuanian gramophone record in the USA over the period of 1912 to 1963: it reviews the evolution of sound recording and reproduction tech nology, the history of appearance of a Lithuanian short playing record (SP) in emigration, and indicates major companies that produced Lithuanian records. The repertoire recorded in emigration and the reasons that had determined its choice are investigated. The paper seeks to establish why some musical genres were recorded more frequently t|ian others and which performers left distinctive trace in the history of emigration records. Major areas of musical life in emigration are reviewed, and the factors that contributed to the formation of national identity in emigration are brought out. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52815
Updated:
2019-11-20 14:29:28
Metrics:
Views: 4
Export: