Lietuvių nacionalinės tapatybės bruožai : "krizės asmenybė" ir jos tipažai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių nacionalinės tapatybės bruožai: "krizės asmenybė" ir jos tipažai
Alternative Title:
Trait of national identity of Lithuanians: "crisis personality" and its subtypes
In the Journal:
Pedagogika. 2010, 99, p. 7-13
Keywords:
LT
Nacionalinė tapatybė; Socialinė organizacija; "Krizės asmenybė"; Asmenybės tipažai; Tradicionalistas-kolektyvistas; Naujalietuvis (neolithuanus); Marginalas; "Užribio klasės" asmuo; "Normatyvinė" asmenybė.
EN
National identity; Social organization; "Crisis personality"; Personality subtypes; Traditionalist-ethnocollectivist; "Neolithuanus" or a modernist; Outcast; Person of an "outside class"; "Normative " personality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis pradedamas nacionalinės tapatybės prigimties, sklaidos ir vaidmens edukologiniu bei sociopolitologiniu vertinimu. Dėmesys fokusuojamas į tuos bruožus, kurie gali būti aiškinami kaip intensyvių pokyčių ir socialinių deformacijų rezultatas, sulaukiantis daugiau negu iki šiol edukologijos mokslo ir edukologų dėmesio. Plėtojamos teorinės konstrukcijos išeities tašku imama V. Kavolio suformuluota "krizės asmenybės" konstrukcija. Straipsnio autorius toliau ją plėtoja, konkretizuoja išskirdamas lietuviškoje realybėje besireiškiančius tos asmenybės tipažus. Tai: tradicionalistas-etnokolektyvistas; naujalietuvis (neolithuantts), arba modernistas; marginalas; "užribio klasės" asmuo. Apibrėžiami šių tipažų socialiniai portretai. Išskirtinis dėmesys kreipiamas į tų tipažų determinaciją, sklaidos sąlygas. Epiloginiuose apmąstymuose bei išvadose sociologo žvilgsnis metamas ir į normatyvine elgsena išsiskiriančią asmenybę - taupiais bruožais piešiamas jos portretas. [Iš leidinio]

ENThe article begins with a socio-political evaluation of nature, development and role of national identity. The focus is put on the features that can be explained as a result of intensive change and social deformations. The baseline for developed theoretical construction is a concept of "crisis personality", defined by Vytautas Kavolis. The author of the article develops it further, makes it more specific by extracting the subtypes of the said personality that are present in a Lithuanian reality. These are: a traditionalist - ethnocollectivist; a "neolithuanus" or a modernist; an outcast; a person of an "outside class". Social portraits of these subtypes are defined. Exceptional attention is drawn to the determination of these subtypes and the conditions of their development. In the epilogue reflections and the findings the sociologist also addresses the normative behavior which characterizes the personality. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28384
Updated:
2018-12-17 12:49:28
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: