Sovietų režimo nacionalinės politikos bruožai Lietuvoje 1944-1953 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sovietų režimo nacionalinės politikos bruožai Lietuvoje 1944-1953 m
Alternative Title:
Characteristics of the national policies of the soviet regime in Lithuania from 1944 to 1953
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2010, 2 (28), p. 55-78
Keywords:
LT
Lietuvos Komunistų partija; Lietuvos lenkai, NKVD; Nacionalinė politika; Repatriacija; Sovietinė okupacija; Sovietų valdymas; Tautiniai santykiai; Trėmimai.
EN
Deportations; Etnic relationship; Lithuanian Poles; NKVD; National policies; Repatriation; Soviet rule; The Communist Party of Lithuania; The Soviet occupation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - remiantis įvairių archyvų dokumentine medžiaga, naujausia Lietuvos bei užsienio šalių istoriografija, ištirti ir apibūdinti komunistinio režimo nacionalinės politikos Lietuvoje 1944-1953 m. ypatumus ir bruožus, pristatyti ir apibendrinti pirminių tyrimų rezultatus. Rūpėjo atsakyti į klausimų, kokie veiksniai, priežastys ir aplinkybės lėmė nacionalinę politiką, kokia buvo jos specifika ir kokius sovietinės vadovybės interesus galima joje įžvelgti. Straipsnyje nagrinėjama komunistų režimo vykdyta rusifikacijos kampanija ir kadrų politika, aprašoma gana prieštaringa įvairiais laikotarpiais politika tautinių mažumų (lenkų, žydų, vokiečių) atžvilgiu. Taip pat autorius analizuoja L. Berijos naują nacionalinę politiką. Pirmą kartą Lietuvos istoriografijoje publikuojama „SSRS vidaus reikalų ministro Lavrentijaus Berijos 1953 m. gegužės 8 d. pažyma SSKP CK Prezidiumui apie padėtį Lietuvos SSR“. [versta iš angliškos santraukos]

ENOn the basis of the material documented in various archives and the latest historiography of Lithuania and other countries, this article seeks to research and summarise peculiarities and characteristics of the national policies of the Soviet regime in Lithuania between 1944 and 1953. The results of the primary research are provided and summarized. The author aims to provide answers to the questions of what factors, reasons, and circumstances determined national policies, what was characteristic to them, and what interests of the Soviet government can be discerned in them. The article reveals the Russification campaign and recruitment policy conducted by the Communist regime in Lithuania and describes the rather controversial policies of various periods with respect to Poles, the state anti-Semitic campaign, and the exiles of Germans. The author also focuses on the issue of the new national policies of Lavrentiy Beria. For the first time in Lithuanian historiography, Beria's extremely valuable address of 8 May 1953 to Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union about the political and public situation in the Lithuanian Soviet Socialist Republic is published. [From the publication]

ISSN:
1392-3463
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28197
Updated:
2018-12-17 12:48:52
Metrics:
Views: 89    Downloads: 7
Export: