Auksinių monetų apyvarta Lietuvoje : nuo seniausių laikų iki XX a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Auksinių monetų apyvarta Lietuvoje: nuo seniausių laikų iki XX a
Alternative Title:
Circulation of gold coins in Lithuania from ancient times until 20th century
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2010, 15, p. 38-53
Keywords:
LT
Apyvarta; Auksas; Auksinės monetos; Lietuva; Lobis; Monetos; Monetų apyvarta.
EN
Circulation; Coins; Gold; Golden coins; Lithuania; Money circulation; Treasure.
Summary / Abstract:

LTSvarbu žinoti, kokios auksinės monetos, jų apyvarta buvo dabartinės Lietuvos teritorijoje nuo seniausių laikų iki XX a. Atliekant tokią analizę, remtasi pavieniais monetų radiniais, monetų lobiais ir rašytiniais šaltiniais. Aiškintasi, kokį vaidmenį auksinės monetos vaidino vienu ar kitu laikotarpiu, kokios priežastys lemia jų patekimą į Lietuvos teritoriją. Analizuojama, koks tokių monetų kiekis patenka į Lietuvą, kokia auksinių monetų cirkuliacijos trukmė ir specifika. Anksčiau publikuotuose šia tema darbuose apsiribojama auksinių monetų suradimo faktu ir publikacijos neatspindi monetų apyvartos. Straipsnyje apibendrinamos turimos žinios: apžvelgiami žinomi auksinių monetų radiniai, analizuojami rašytinių šaltinių duomenys, nustatomas monetų vaidmuo Lietuvoje vienu ar kitu laikotarpiu ir kt. Įdomu pastebėti, kad pirmosios auksinės monetos į Lietuvą pateko pirmaisiais mūsų eros amžiais. Straipsnyje pristatoma auksinių monetų apyvartos ir cirkuliacijos istorija Lietuvoje ir kitose šalyse nuo seniausių laikų iki XX a. Atkreipiamas dėmesys, jog iki XV a. Lietuvoje pagrindiniu stambiausiu piniginiu vienetu buvo sidabro lydiniai. Didžiausias monetų kiekis XV–XVI a. buvo kaupiamas valstybės ižde, o kaip turtas – įtakingiausių asmenų, bažnyčių, pirklių. 1547–1666 m. LDK buvo kaldinamos reprezentacinės monetos, o XVII a. monetos dalyvauja vietinėje apyvartoje. Plačiausiai paplitusios monetos buvo dukatai. Pažymima tai, jog ilgalaikėmis apyvartoje dalyvavusiomis monetomis ir tapusiomis gyventojų turto sankaupomis XIX a. pab.– XX a. pr. buvo Rusijos imperijos auksinės monetos.

ENIt is important to know what kind of golden coins were used in the nowadays territory of Lithuania from the old ages until the 20th c. and what was their circulation. An analysis was based on individual findings of coins, coins treasures and written sources. Also, a role of golden coins during one or another time period, the reasons of their appearance in Lithuanian territory, an amount of coins which appeared in Lithuania and the period of circulation and specifics of golden coins were analysed. The works which were published earlier were limited to the fact of appearance of golden coins. The publications did not reflect their circulation. The article generalises the accumulated knowledge: it reviews known findings of golden coins, analyses the data of written sources, determines a role of coins in Lithuania during one or another period of time and etc. It should be noticed that the first golden coins appeared in Lithuania in the first centuries of anno Domini. The article presents the history of circulation of golden coins in Lithuania and other countries from the old times until the 20th c. Attention is paid that until the 15th c. the main and the largest monetary unit was a silver alloy in Lithuania. The hugest amount of coins was stored in the state's treasury in the 15th–16th c. As a capital it was accumulated by the most influential people, churches and tradesmen. In 1547–1666, representative coins were made in the GDL. In the 17th c., the coins were introduced to local circulation. The most spread coins were ducats. It is noted that golden coins of the Russian Empire were used in a long-term circulation and were accumulated by people as a capital at the end of the 19th c.–beg. of the 20th c.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28146
Updated:
2018-12-17 12:48:46
Metrics:
Views: 50    Downloads: 4
Export: