Monetos, rastos Trakų Pusiasalio pilyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Monetos, rastos Trakų Pusiasalio pilyje
In the Book:
Tarptautinė numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mečiui / sudarytoja Dalia Grimalauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010. P. 299-302. (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka ; 22)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Monetos; Pilis; Trakai; Trakų Pusiasalio pilis; Castle; Coins; Trakai; Trakai Peninsula Castle.
Keywords:
LT
Numizmatika / Numismatics; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Trakai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Trakų Pusiasalio saloje 2005 m. rastų monetų lobis. 1963 m. archeologinių kasinėjimų metu buvo rastos 9 monetos, o vienos monetos radimo aplinkybės neaiškios. Iš visų šių monetų literatūroje paskelbti tik du Prahos grašiai ir lietuviškas pinigėlis, rasti tyrinėjant šiaurės vakarų bokštą. 2005 m. atliekant archeologinius tyrinėjimus, Trakų Pusiasalio pilies pietvakariniame bokšte aptikta 13 XIV–XVI a. monetų. Juodos žemės sluoksnyje, virš aslos, rastos 2 Kazimiero Jogailaičio (1440–1492) monetos. Kitos monetos aptiktos virš minėto sluoksnio esančiame pilkos žemės su akmenimis sluoksnyje. Rastos 6 Aleksandro Jogailaičio (1492–1506) monetos: 5 denarai ir 1 pusgrašis, taip pat aptiktas Žygimanto Augusto (1544–1572) 1570 m. dvidenaris, blogos būklės Vaclovo IV Prahos grašis bei pusė lenkiško pusgrašio. Rasta Lenkijos karalienės Jadvygos (1384–1399) denaro varinė klastotė bei Gelderno kunigaikščio Arnoldo (1423–1465, 1471–1473) auksinis guldenas. Šis monetų lobis turi mokslinę vertę. Prahos grašiai ir LDK moneta su ietigaliu ir kryžiumi bei Gediminaičių stulpais, rasti virš 1383 m. mūšių su kryžiuočiais metu nugriauto bokšto pamatų, tapo vienu iš argumentų, leidusių suabejoti šios LDK monetos datavimu iki 1383 m., t. y. priskyrimu Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio (1381–1382) kaldinimui. Dvi Kazimiero Jogailaičio monetos, rastos pietvakariniame pilies bokšte, juodos žemės sluoksnyje virš aslos, leido sluoksnį datuoti XV a. II puse. Be monetų, jame aptiktas arbaleto strėlės antgalis, stiklinis karolis, diržo sagtis, buitinės keramikos šukių.

ENThis article discusses the coin treasure, discovered in Peninsula of Trakai in 2005. During the archaeological diggings in 1963, 9 coins were discovered, whereas the circumstances of the discovery of one coin remain unclear. Of all these coins only two Prague groschen and one Lithuanian coin were discovered exploring the north-western tower. During the archaeological studies in 2005, in the south-western tower of the castle of Peninsula of Trakai, 13 XIV-XVI century coins were discovered. Two Casimir IV Jagiellon (1440-1492) coins were discovered in the layer of black soil, above the earthen floor. Other coins were discovered in the layer of grey stony soil above the aforementioned layer. 6 Alexander Jagiellon (1492-1506) coins - 5 denariuses and 1 półgrosz – were discovered, as well as a double denarius of Sigismund II Augustus (1544-1572), a poor condition Wenceslaus IV Prague groschen and a half of a Polish półgrosz. A copper copy of denarius of queen Jadwiga of Poland (1384-1399) and Arnold’s, the duke of Guelders (1423-1465, 1471-1473) gold gulden were also found. This coin treasure has a scientific value. Prague groschen and the Grand Duchy of Lithuania coin with an arrowhead, cross and the Columns of Gediminas, discovered above the foundations of a tower, destroyed during the fights with the Teutonic Order in 1383, became one of the main arguments to question this coin’s dating before the 1383, i. e. classification of the minting of Kęstutis, the Grand duke of Lithuania (1381-1382). Two Casimir IV Jagiellon coins, discovered in the south-western tower of the castle in the layer of black soil above the earthen floor, allowed to date the layer as of a second half of the XV century. Besides the coins, an arrowhead of a crossbow, a glass bead, a belt buckle and fragments of ceramics were also found in this layer.

ISBN:
9786098039030
ISSN:
1392-8929
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28175
Updated:
2016-09-16 14:23:57
Metrics:
Views: 14
Export: