Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas tradicinėje lietuvių liaudies skulptūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas tradicinėje lietuvių liaudies skulptūroje
Alternative Title:
Blessed Virgin Mary in Lithuanian traditional folk sculpture
In the Book:
Nuo kulto iki simbolio / sudarė Elvyra Usačiovaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002. P. 288-314. (Senovės baltų kultūra ; t. 6)
Keywords:
LT
Ikonografija; Lietuvių liaudies skulptūra; Tradicinė liaudies skulptūra; ŠvČ. Mergelė Marija; Švč. Mergelės Marijos ikonografija.
EN
Iconography of the Blessed Virgin Mary; Lithuanian traditional folk sculpture; The Blessed Virgin Mary; The Lithuanian Traditional Folk Sculpture; The iconography.
Summary / Abstract:

LTMarijos kultą Lietuvoje labai aktyviai platino pranciškonų, dominikonų, karmelitų, jėzuitų, marijonų ordinai, kurių veikla ypatingai sustiprėjo kontrreformacijos laikais. Jos kulto įsitvirtinimas Lietuvoje lėmė Marijos siužetų gausumą ir populiarumą tradicinėje lietuvių liaudies dailėje, taigi ir skulptūroje. Pagal gausumą tai antroji tema po Jėzaus Kristaus siužetų. Kiekvienoje iš gausių vienuolynų bažnyčių buvo Marijos altorius su Marijos paveikslu. Liaudies skulptūroje labiausiai paplitę Pietos, Marijos Maloningosios, Marijos Skausmingosios siužetai. Liaudiškų Švč. Mergelės Marijos skulptūrų konkrečius prototipus atsekti labai sunku, nes dažniausiai dievdirbiai kūrė ne pagal konkretų pavyzdį, o pagal tradiciškai nusistovėjusį tam tikro siužeto traktavimą. Tik viena kita skulptūra liudija aiškiai sekus prototipu. Nors savamoksliai meistrai dėl profesionalumo stokos ar ribotų įgūdžių gana smarkiai nutoldavo nuo konkrečių prototipų, tačiau droždami Marijos, kaip užimančios išskirtinę padėtį katalikų tikėjime, skulptūras, gana griežtai laikydavosi ikonografijos reikalavimų. Ypač tai pasakytina apie ikonografiškai svarbiausias detales, padedančias atpažinti siužetą: pozą, atributus, spalvas. Kita vertus, skulptūrų tipažas, emocinė išraiška, plastika interpretuojama laisviau: išryškėja lietuviškas kaimo žmonių tipažas, panaudojami nacionalinio kostiumo elementai. Be to, išsiskiria atskirų meistrų individualaus stiliaus bruožai. Nukrypimų nuo bažnyčios ikonografijos Švč. Mergelės Marijos siužetuose reta. Dažniausiai jie susiję su drabužių spalvomis.

ENThe Blessed Virgin Mary is one of the themes most widely represented in traditional Lithuanian folk sculpture. Its popularity was predetermined by the establishment of the Marian cult in Lithuania. Activities of various cloisters and confraternities of the Virgin Mary as well as the widespread knowledge about the places of appearance of the Virgin Mary (there are twenty two of them in Lithuania), feasts devoted to Mary, a great variety of cantos and other factors had contributed much to this. The article discusses the pieces of folk sculpture of the 19th century and the first half of the 20th century depicting the Virgin Mary. Drawing upon iconographic and archival material as well as museum collections, the author explores the subjects of the Sorrowful Mary, the Pieta, the Virgin of Mercy, the Mary of Immaculate Conception, and the Virgin and Son and provides a brief characteristics of the representations of the Blessed Virgin Mary at Lourdes, the Mary of the Rosary, the Mary of the Scapular, and the Mary of the Aušra Gate. The study is the analysis of the peculiarities of the representation of these themes, folk sculpture attributes, polychromatic decoration, and deviations from the church iconography. The author concludes that despite a rather free interpretation of the themes, folk masters sought an exact representation of iconographic attributes as the means for identification of a certain theme. [From the publication]

ISBN:
9986638283
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27607
Updated:
2020-10-09 20:03:23
Metrics:
Views: 113    Downloads: 1
Export: