Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės žaidėjų fizinio išsivystymo, fizinių ir funkcinių galių rodiklių sąsaja ir lyginamoji analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės žaidėjų fizinio išsivystymo, fizinių ir funkcinių galių rodiklių sąsaja ir lyginamoji analizė
Alternative Title:
Correlation and comparative analysis of physical development, physical and functional powers indices of Lithuanian deaf basketball team players
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2010, Nr. 3, p. 38-42
Keywords:
LT
Funkcinis pajėgumas; Klausos negalią turinčių krepšininkų rinktinė; Koreliaciniai ryšiai; Krepšinis; Krepšinis, klausos negalią turinčių krepšininkų rinktinė, funkcinis pajėgumas, koreliaciniai ryšiai.
EN
Basketball; Correlative relations; Functional capacity; Team of basketball players with hearing deficiency.
Summary / Abstract:

LTLietuvos krepšininkai, turintys klausos negalią, ir 2009-aisiais pradžiugino Lietuvos krepšinio gerbėjus. Jie tapo kurčiųjų olimpinių žaidynių, vykusių Taivanyje, vicečempionais ir jau trečiose iš eilės šios socialinės grupės žmonių olimpinėse žaidynėse iškovojo medalius. Šiame straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos kurčiųjų krepšininkų fizinio išsivystymo, fizinių ir funkcinių galių rodiklių sąsajos. Norint tobulinti kurčiųjų krepšininkų rengimo sistemą yra svarbu tyrinėti jų fizinių ir funkcinių galių rodiklių kaitą įvairiais rengimo etapais ir atlikti jų lyginamąją analizę. Darbo tikslas buvo nustatyti Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės narių fizinių ir funkcinių galių tarpusavio sąsają ir palyginti šių rodiklių standartizuotą profilį su analogišku sveikų didelio meistriškumo krepšininkų profiliu. Nustatyta, kad dėl ribotos klausos negalią turinčių krepšininkų atrankos jų fizinis išsivystymas neprilygsta sveikųjų krepšininkų fiziniam išsivystymui, todėl svarbų vaidmenį ima vaidinti jų fizinės galios, psichomotorinių funkcijų kokybė, funkcinis pajėgumas. Klausos negalią turinčių krepšininkų kūno masė turi sąsają su santykiniu anaerobiniu alaktatiniu raumenų galingumu, absoliučiuoju 30 s trukmės darbo galingumu.Ypač stiprus ryšys yra tarp kūno masės, raumenų masės ir santykinio anaerobinio alaktatinio-glikolitinio galingumo (p <0,001 ir p <0,01). Skirtingose pozicijose (puolėjo ir gynėjo) žaidžiančių klausos negalią turinčių krepšininkų fizinių ir funkcinių galių rodikliai labai skiriasi nuo visos komandos žaidėjų rodiklių vidurkio. Ypač išsiskiria gynėjo kraujotakos ir kvėpavimo sistemos funkcinį pajėgumą apibūdinantis rodiklis – Rufjė indeksas, jis nuo komandos žaidėjų vidurkio nutolęs per 2,0 standartinius nuokrypius. [Iš leidinio]

ENLithuanian basketball players with hearing deficiency managed to gladden the admirers of Lithuanian basketball in 2009, same as yearly. This year they have become vice-champions of Deaf Olympic Games in Taiwan and it was the third in a row Olympic Games for people of this social group where they have won medals. In this article, differently from previous ones, we analyse the correlations of physical development, physical and functional powers indices of Lithuanian deaf basketball players. Aiming to improve the training system of deaf basketball players, it is important to study the alternation of their physical and functional powers indices in various training stages and to carry out a comparative analysis. The aim of the work was to establish the inter-correlation of Lithuanian deaf basketball team players’ physical and functional powers and to compare the standardized profile of those indices with the analogous profile of healthy high-performance basketball players. The results of the work.It was estimated that due to restricted selection of basketball players with hearing deficiency their physical development does not match physical development of healthy basketball players that is why their physical powers, quality of psychomotoric functions, and functional capacity start to play an important role. The body mass of basketball players with hearing deficiency correlates with relative anaerobic alactic muscle power and with absolute 30-s term working capacity. Particularly strong link exists between body mass, muscle mass and relative anaerobic alactic glycolytic power (p<0,001 and p<0,01). Indices of physical and functional powers of basketball players with hearing deficiency who play in different positions (forward and guard) differ significantly from the average of whole team players’ indices. There is significant distinction in functional capacity of guard’s blood circulation and respiratory system revealing index – Roufier index – that is receded from the average of team players in 2,0 standard deviations. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27443
Updated:
2020-05-14 15:58:06
Metrics:
Views: 8
Export: