Įvairaus amžiaus krepšininkų pagrindiniai fizinio ir techninio parengtumo rodikliai ir jų kaita

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įvairaus amžiaus krepšininkų pagrindiniai fizinio ir techninio parengtumo rodikliai ir jų kaita
Alternative Title:
Main indices of different age male basketball players' physical and technical preparedness level and their dynamics
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2009, Nr. 2, p. 58-64
Keywords:
LT
Jaunieji krepšininkai; Fizinis parengtumas; Techninis parengtumas; Rodiklių kaita; žaidėjų amžius; Jaunieji krepšininkai.
EN
young basketbal l players; Physical; Fitness; Technical preparation; Dynamic of the indices; Players age; young basketball players; Physical fitness.
Summary / Abstract:

LTAtliktas 10-17 metų (keturių amžiaus tarpsnių) jaunųjų krepšininkų parengtumo tyrimas yra svarbus tiek krepšinio teorijai, tiek praktikai, nes sisteminių, platų jaunųjų krepšininkų amžiaus tarpsnį apimančių fizinio ir techninio parengtumo kaitos tyrimų nėra. Mūsų tyrimo tikslas buvo nustatyti ir įvertinti krepšininkų fizinio ir techninio parengtumo rodiklių kaitą, jos kryptingumą amžiaus aspektu. Tiriamąją imtį sudarė 341 jaunasis 10-17 metų amžiaus A. Sabonio krepšinio mokyklos krepšininkas [...]. Tyrimui atrinkti geriausi žaidėjai, kurie dalyvauja Lietuvos moksleivių krepšinio lygos varžybose. Testavimas atliktas 2007 m. sausio mėnesį, varžybų laikotarpiu. Tirtų įvairaus amžiaus krepšininkų greitumo jėgos (šuoliavimo aukštyn) ir greitumo (20 m bėgimo) testų rodikliai atitiko gero arba labai gero parengtumo lygio rodiklius ir buvo geresni už kitų šalių autorių gautus analogiškų testų rodiklius. Techninio parengtumo (judesių greitumo ir stabilumo) testo rodikliai taip pat atitiko gerą arba labai gerą parengtumą. Metimų į krepšį ir baudos metimų testų rodikliai atitiko vidutinį parengtumo lygį. Tirtų įvairaus amžiaus krepšininkų greitumo jėgos ir greitumo testų rodikliai su amžiumi nuosekliai gerėjo: 57 proc. greitumo jėgos ir 71 proc. greitumo testų rodiklių prieaugis buvo statistiškai reikšmingas. Techninio parengtumo rodikliai kito nenuosekliai: tik 28 proc. judesių tikslumo ir pastovumo bei 42 proc. baudos metimų ir metimų į krepšį testų rodiklių prieaugis buvo reikšmingas. Techninio parengtumo testų rodiklių prieaugis pastebimai sulėtėjo pradedant 15-aisiais žaidėjų amžiaus metais. [Iš leidinio]

ENThe purpose of our research was to evaluate and compare the levels of physical and technical preparation among to their chronological age. The sample consisted of male basketball players according 341 basketball players, ranging from 10 to 17 years old of Sabonis basketball school in Kaunas ((10 y. n=56; 1 ly. n=49; 12 y. n=44; 13 y. n=43; 14 y. n=37; 15 y. n 47; 16 y. n=36; 17 y. n=29). Testing has been performed in the year 2007, during the competitive period of one year cycle preparation. For the evaluation, an electronic contact mat, "Newtest" sensors system and chronometer were used. A series of following tests were performed: three vertical jumps (squat jump (SJ), countermovement jump (CMJ), drop jump (DJ)), 20 metres sprint, side-step movement, ball dribbling, 1 min. shooting and free throws tests. A one-way analysis of variance was used for the comparison of the height of the jumps among different age athletes. The results, as was expected, revealed statistically significant differences in the height of the jumps and results of 20 m. sprint among different ages (p<0.05). Generally, an increasing tendency was observed in the all test applied in relation to chronological age, except 1 min. shooting test where decrease of the indices has been noticed comparing results of the 15-16 years old players.The speed strength (vertical jump test) and speed (running test 20 m) test indices of different age basketball players corresponded to the indices of good or excellent preparedness level, and they were better than indices obtained by authors in other countries during parallel tests performed. The technical training test indices (movement velocity and stability) also corresponded to the indices of good or excellent preparedness. The indices of basketball shooting and free throw shooting tests corresponded to the medium level of preparedness. The speed strength and speed test indices of different age basketball players surveyed were improving consistently with their age: the increase in indices of 57 percent speed strength tests and 71 percent speed tests was statistically significant (p<0.05). The indices of technical training were changing inconsistently: the increase in indices of only 28 percent of movement accuracy and stability tests and 42 percent of free throw and basketball shooting tests was significant (p<0.05). The increase in technical training indices of basketball players slowed down markedly at the age of 15 years. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21925
Updated:
2018-12-16 23:30:45
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: