Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės narių organizmo adaptacijos ypatumai rengiantis Europos čempionatui ir kurčiųjų olimpinėms žaidynėms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės narių organizmo adaptacijos ypatumai rengiantis Europos čempionatui ir kurčiųjų olimpinėms žaidynėms
Alternative Title:
  • Body adaptation peculiarities of Lithuanian National Deaf Basketball Team members in preparation for the European Championship and Deaf Olympics
  • Bodily adaptation peculiarities of basketball players from the Lithuanian national basketball team with defective hearing during preparation for the European championship and Deaf Olympic Games
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2005, Nr. 4, p. 28-32
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTLietuvos krepšininkai, turintys klausos negalią, pasiekė gražių laimėjimų. Kurčiųjų krepšininkų žaidimo veiklos tyrimai, fizinio parengtumo, fizinio darbingumo ir funkcinio pajėgumo nustatymas leidžia numatyti jų rengimo kryptis ir valdyti kurčiųjų krepšininkų rengimą aukščiausio rango varžyboms. Šio darbo tikslas- nustatyti Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės narių fizinio išsivystymo, jų fizinių ir funkcinių galių, rodančių organizmo adaptaciją prie fizinių krūvių, rodiklius metiniu treniruotės ciklu rengiantis 2004 m. Europos ir 2005 m. kurčiųjų olimpinėms žaidynėms. Nustatyta, kad 2004 - 2005 m. Lietuvos kurčiųjų krepšininkų rinktinės narių fizinio išsivystymo rodikliai nebuvo geresni nei 1997 ir 2001 m. rinktinės narių tie patys rodikliai. Tai rodo, kad esant nedideliam klausos negalią turinčių žmonių skaičiui į Lietuvos krepšinio rinktinę atrinkti krepšininkai kai kuriais savo fizinio išsivystymo parametrais smarkiai atsilieka nuo sveikų krepšininkų. Klausos negalią turinčių krepšininkų vienkartinio raumens susitraukimo galingumas ir anaerobinis alakatatinis raumenų galingumas bei psichomotorinių funkcijų lygis per tiriamąjį laikotarpį beveik nekito ir yra žemesnis nei sveikų krepšininkų. Šių krepšininkų raumenų galingumas atliekant penkis maksimalaus galingumo šuolius turėjo tendencija didėti, o jų vargstamumas šuolių metu nekito. Jų kraujotakos ir kvėpavimo sistemos funkcinio pajėgumo rodikliams treniruotės krūvis metiniu ciklu didesnės reikšmės neturėjo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Krepšinis; Kurčiųjų krepšininkų rinktinė; Olimpinės žaidynės; Fizinis išsivystymas; Fizinės ir funkcinės galios; Basketball; National team of deal basketball players; Olimpyc Games; Physical development; Physical and functional abilities.

ENLithuanian basketball players with deafness disability have attained nice achievements. Identification of game activity research, physical qualification, physical working capacity and functional potential of deaf basketball players allow seeing their training vectors and manage their preparatory training for the top level games. The purpose of this article is to establish indicators for physical development and physical and functional powers indicating body adaptability to physical loads of Lithuanian National Deaf Basketball Team members during the annual training cycle to prepare for the European Basketball Game 2004 and Deaf Olympics 2005. It was established that in 2004 - 2005 physical development indicators of Lithuanian National Deaf Basketball Team members were no better than those of Lithuanian National Deaf Basketball Team in 1997 and 2001, and the two sets actually coincided. This indicates that upon having a small of number basketball players with deafness disability selected to Lithuanian National Deaf Basketball Team, they badly lag behind healthy players according to some physical development parameters. Among basketball players with deafness disability there was almost no change in single muscle contraction power and anaerobics. The single muscle contraction power, anaerobic allacatatic muscle power and psychomotoric functional level of basketball players with deafness disability had almost no changes during the study period and was lower than those of healthy players. When doing five maximum power jumps muscle power of the latter had an increasing trend, and their fatigue did not change during jumps. Training load during the annual cycle had no higher significance to their blood circulation and respiratory system functional potential.

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3153
Updated:
2022-11-07 15:43:28
Metrics:
Views: 21
Export: