Ugdytojų iš paauglių tardymo izoliatoriaus ir pataisos namų fizinio aktyvumo ir savijautos sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdytojų iš paauglių tardymo izoliatoriaus ir pataisos namų fizinio aktyvumo ir savijautos sąsajos
Alternative Title:
Interaction between physical activity and feeling of well-being of adolescent inquest infirmary and penitentiary teachers
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2010, Nr. 3 (78), p. 42-49
Keywords:
LT
Fizinis aktyvumas; Savijauta; Sveikatos vertinimas.
EN
Feeling of well-being; Health improvement; Physical activity.
Summary / Abstract:

LTTyrimu siekta įvertinti ugdytojų iš paauglių tardymo izoliatoriaus ir pataisos namų fizinį aktyvumą, atskleisti jo sąsajas su savijautos rodikliais. Tiriamųjų imtį, tiriant visą generalinę visumą, sudarė 84 tiriamieji (31 vyras ir 53 moterys). Taikant apklausos raštu metodą atskleistas toks ugdytojų profesinės socializacijos kontekstas: fizinis aktyvumas laisvalaikiu, savijauta ir finansinė padėtis. Tiriamųjų savijautą apibūdino atsakyti klausimai apie subjektyvų sveikatos vertinimą ir rūpinimąsi ja. Taip pat teirautasi apie rūkymą ir kaip dažnai per paskutinius 12 mėnesių juos vargino įvairūs psichosomatiniai ir somatiniai negalavimai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad fiziškai aktyvesni ugdytojai (vyrai ir moterys) iš paauglių tardymo izoliatoriaus ir pataisos namų rečiau nei mažiau aktyvūs išgyvena kylančią įtampą, rečiau patiria įvairius psichosomatinius, somatinius negalavimus ir mano, kad gyvena kaip dauguma šeimų Lietuvoje. Pastarojo teiginio atžvilgiu geriau savo finansinę padėtį, lyginant su kitais Lietuvos gyventojais, vertina mažiau fiziškai aktyvūs tiriamieji.Fiziškai aktyvesnės moterys ir vyrai geriau nei mažiau aktyvūs vertina savo sveikatą, tačiau fiziškai aktyvesni vyrai, skirtingai nei moterys, rečiau linkę ja rūpintis. Nenustatyta teigiamo ryšio tarp fizinio aktyvumo ir rūkymo. Tai rodo, kad gerinant asmens savijautą, be fizinio aktyvumo, turėtų būti taikomos ir kitos sveiką gyvenseną propaguojančios profilaktinio poveikio priemonės. [Iš leidinio]

ENPresent study aimed at assessing physical activity of adolescent inquest infirmary and penitentiary teachers and revealing its links with the indices of their well-being. The sample from the whole general population consisted of 84 research participants (31 males and 53 females). The study employed a questionnaire survey which was meant to reveal the following context of the educators’ professional socialization: physical activity in the leisure time, feeling of well-being and financial background. The feelings of well-being were assessed by the subjective evaluation of the respondents’ health and willingness to take care of it. There were also questions about smoking and various psychosomatic and somatic ailments which have been occurring for the last 12 months. Research results revealed that more physically active educators (both males and females) from the adolescent inquest infirmary and penitentiary, compared to their less physically active counterparts, experienced less stress due to various factors, more seldom suffered from psychosomatic and somatic ailments, and they believed that they lived as the majority of families in Lithuania.However, research participants who were less physically active better evaluated their financial conditions. Physically active males and females attributed higher evaluations to their health, but physically active males compared to females tended to pay less attention to taking care of it. We did not find any positive relation between physical activity and smoking, and it suggests that for the improvement of personal wellbeing other prophylactic means of promoting healthy life style should be applied besides physical activity. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27407
Updated:
2021-02-25 09:59:49
Metrics:
Views: 23
Export: