Vyrų nuostatos į saviraišką tėvystėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyrų nuostatos į saviraišką tėvystėje
Alternative Title:
Males’ attitudes towards self-realization in paternity
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia . 2007, t. 19, p. 127-134
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
tėvystė; savirealizacija; nuostatos; standartizuotas pokalbis.
EN
paternity; self-realization; attitudes; father’s; role; standardized interview.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi svarbesnieji Lietuvos vyrų nuostatų į saviraišką tėvystėje tyrimo duomenys. Šie duomenys gauti taikant individualių standartizuotų pokalbių metodą. Apibendrinant tyrimo duomenis, kaip vyrai vertino save, reikia pažymėti: daugumai (78,1 proc.) tiriamųjų būdinga nuostata, kad jie atitinka vedusių vyrų savybes, o kiti (21,9 proc.) – tai vyrai, manantys, kad jie neatitinka tų savybių. Tie patys tiriamieji daug geriau vertina savo tėviškumą: 84,1 proc. vadovavosi nuostata, kad jų ypatybės atitinka tėvo savybes. 7,3 proc. nurodė, kad neatitinka tų savybių. Tai leidžia teigti, kad nemaža tiriamųjų dalis vyro vaidmens reikalavimus laiko turinčius būti aukštesnio lygio nei tėvo vaidmens. Vyrai, apibūdindami tėvišką vyro vaidmenį, nurodė rūpinimąsi vaikais bei jų finansinį aprūpinimą. Tėvo, kaip dvasinio vadovo, vaidmuo tirtiems vyrams yra nelabai suprantamas, tad gal nesuprantamas ir vaidmuo ugdant jaunesnio amžiaus vaikus. Antra vertus, arti trečdalio tiriamųjų pasisako, kad vyro vaidmuo prižiūrint kūdikį stiprėtų, būtų sudarytos sąlygos pagal įstatymus. [Iš leidinio]

ENThe article deals with Lithuanian males’ attitudes towards self-realization in paternity. The research data was collected by standardized interview method, and 1376 males were interviewed as well. The results of this research revealed the fact that majority (77,1%) of participants, when describing the husband’s role, were speaking about care and provision for family. It means, that in most cases were picked out the financial and instrumental aspects of masculinity. Paternity was evaluated as high: 84,1% of participants had the positive attitude towards their paternity and had the opinion that they do correspond to the father’s characteristics, 7,3% – do not. Such distribution of answers let us to conclude that majority of participants perceive the demands of husband’s role as greater than of father’s role. Participants described the father’s role through children care and maintenance in that way marking out the instrumental and financial aspect of father’s role. The role of father as the spiritual leader, giving the examples of courage, honor and strength was perceived little. And the role of father in the baby development was perceived little too. Overall, the results of the research disclose the male’s self-realization problem in our society as well as their attitudes towards paternity. [From the publication]

ISSN:
1392-5016, 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16286
Updated:
2018-12-17 12:01:30
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: