Role of meta-linguistic code of the vocabulary in development the native language skills at primary classes

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Role of meta-linguistic code of the vocabulary in development the native language skills at primary classes
Alternative Title:
Žodyno meta-lingvistinės simbolių sistemos vaidmuo gimtosios kalbos įgūdžių ugdyme pradinėse klasėse
Keywords:
LT
Metalingvistinis kodas; Perkeltinis lygmuo; Idiomatiniai posakiai; Vidinė frazės struktūra; Abstraktusis mąstymas; Kūrybiškumas.
EN
Meta-linguistic code; Figurative level; Idiomatic expressions; Inner phrasal structure; Conceptual thinking; Creativity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis atskleidžia perkeltinių tekstinio lygio ženklų vaidmenį suvokimo vystymuisi pradinėse klasėse. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas pradinių klasių mokinių konceptualaus mąstymo kūrybos galimybių ir kritinių komunikacinių veiklų vystymosi problemos tyrimui. Straipsnyje yra akcentuojama meta-lingvistinės simbolių sistemos suvokimo problema pradinėse klasėse. Ypatingas dėmesys yra skiriamas tekstinės semiotikos srities atpažinimui ir ruošimui pradinėse klasėse. Tyrimas skiriamas vaiko dvasingumo vystymosi įtakai kūrybos galimybėms suprasti žodyno meta-lingvistinės simbolių sistemos mechanizmą. Tyrimas yra paremtas tiek semiotikios, tiek lingvistikos mokslo teorijomis apie daugiafunkcę lingvistinių simbolių sistemą tekstiniame lygmenyje. Šie tyrinėjimai buvo pirmas bandymas atskleisti vidinės frazinės struktūros atpažinimo ir Lietuviško žodyno funkcinių galimybių suvokimo mechanizmui bei gimtosios kalbos pamokų šnekamajai išraiškai pradinėje mokykloje. Straipsnis pristato praktinius tyrimus ir išvadas dėl pradinių klasių mokinių literatūrinės ir lingvistinės veiklos. Tyrimo rezultatai parodė, kad sociokultūrinis ir pažintinis susiderinimas tarp mokytojo ir vaikų yra pagrindinė prielaida mokinio literatūrinių ir gimtosios kalbos įgūdžių ugdymui.

ENThe article reveals the significance of the development comprehension the role of the figurative textual level signs at primary classes. The main attention is paid to research the problem of creation possibilities of conceptual thinking and development critical communicative activity of primary pupils‘. The article is focused on the problem of meta-linguistic code sign comprehension at primary classes. A special attention is paid to the problem of cognition and preparation of the textual semiosphere at primary classes. The investigation is devoted to disclosing an impact of the development of a child‘s spirituality on creation possibilities towards understanding mechanism of meta-linguistic code of the vocabulary. The research is based on the theory both semiotics and stylistics sciences concerning multifunctional system of linguistic signs on a texual plane. The investigations was the first attempt to disclose the mechanism of cognition of the inner phrasal structure and perception of functional abilities of the Lithuanian vocabulary and idiomatic expressions at native language classes in a primary school. The article presents practical investigation and conclusions into primary pupils‘ literary and linguistic activity. The research results point to the fact that socio-cultural and cognitive co-ordination between the teacher and children is basic precondition for development literary and mother tongue skills of a pupil. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2696
Updated:
2018-12-17 11:36:43
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: