"Daug" ir "mažai" reiškiantys frazeologizmai vokiečių ir lietuvių kalbose : atitikmenų beieškant

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Daug" ir "mažai" reiškiantys frazeologizmai vokiečių ir lietuvių kalbose: atitikmenų beieškant
Alternative Title:
Phraseologismen mit der bedeutung "Viel" und "Wenig" im Deutschen und im Litauischen: auf der suche nach entsprechungen
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2010, Nr. 16, p. 15-22
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Frazeologija; Frazeologinis pasaulėvaizdis; Frazeologizmas; Frazeologizmų vertimo problemos; Gretinamoji frazeologija; Kategorija; Vertimas; Vokiečių ir lietuvių kalbų frazeologizmų gretinimas; Category; Comparison of phraseological units; Contrastive phraseology; Phraseolocgical unit; Phraseological image of universe; Phraseology; Problems of translation of phraseological units; Translation.
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Kategorija; Vertimas.
EN
Category; Phraseolocgical unit.
Summary / Abstract:

LTPranešimu siekiama aptarti „DAUG“ ir „MAŽAI“ reikšmes turinčius vokiečių bei lietuvių kalbų frazeologizmus, juos gretinant kontrastinės frazeologijos bei frazeologizmų vertimo problematikos kontekste. Pranešimo empirinį pagrindą sudaro 19 vokiškų ir 123 lietuviški frazeologizmai, surinkti iš bendrųjų ir specialiųjų frazeologijos žodynų. Atsižvelgiant į šį frazeologizmų vaizdinį pagrindą, denotacinę bei ekspresinę reikšmę, stilistiką, vartojimo dažnumą ir pan., pamėginta surasti minėtų vokiečių kalbos frazeologizmų atitikmenis lietuvių kalboje. Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad vokiečiai ir lietuviai, kategorizuodami minėtas sąvokas, pasitelkia iš dalies visiškai skirtingus frazeologinius vaizdus; dėl šių skirtumų galima kalbėti tik apie dalinius ekvivalentus arba apie jų nebuvimą – absoliučių ekvivalentų nerasta. Tą patį galima pastebėti ir patyrinėjus kai kurių nagrinėjamų frazeologizmų vertimus, pateikiamus dvikalbiuose vokiečių–lietuvių kalbų žodynuose. Pranešime taip pat aptariami ir nagrinėjami grožinėje literatūroje pasitaikančių vokiečių kalbos frazeologizmų, reiškiančių „DAUG“ ir „MAŽAI“, vertimai į lietuvių kalbą. Tenka pastebėti, kad vertėjai (greičiausiai dėl tų pačių minėtų priežasčių) dažniausiai renkasi prasminį vertimo būdą: pagal atitinkamą kontekstą ir stilių tinkamą vieną žodį ar nefrazeologinį žodžių junginį. [Iš leidinio]

ENAn aim of the report is to discuss German and Lithuanian phraseological units that mean “MANY” and “LITTLE” by comparing them in the context of contrast phraseology and translation of phraseological units. The empirical base of the report consists of 19 German and 123 Lithuanian phraseological units that are taken from the general and specialised dictionaries of phraseology. Taking into account the visual base of phraseological units, their expressive meaning, stylistics, use frequency and etc., an attempt was made in order to understand the equivalents of the mentioned German phraseological units in Lithuanian. A research allows to state that in order to categorize the mentioned concepts, Germans and Lithuanians use different phraseological images; therefore, it is possible to talk only about partial equivalents or no equivalents because there are no absolute equivalents. The same may be said abour the translations of a few analysed phraseological units that are found in bilingual German–Lithuanian dictionaries. The report also contains an analysis of the translations of German phraseological units that mean “MANY” and “LITTLE” that are found in fiction. It is noted that translators (probably because of the mentioned reasons) usually use a notional way of translation: one word or non-phraseological unit that corresponds to the context and style.

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26893
Updated:
2018-12-20 23:27:43
Metrics:
Views: 75    Downloads: 7
Export: