Application of "Fresh start" doctrine for individual debtors in Lithuania : EU and US perspective

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Application of "Fresh start" doctrine for individual debtors in Lithuania: EU and US perspective
Alternative Title:
"Naujos pradžios" doktrinos taikymas fizinių asmenų bankrotui Lietuvoje: iš ES ir JAV perspektyvų
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2010, 21(3), p. 263-273
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTFizinio asmens bankrotas Lietuvoje nėra reglamentuotas. Tai reiškia, jog fiziniai asmenys savo įsipareigojimus kreditoriams privalo vykdyti iki gyvenimo pabaigos. Ekonominio sunkmečio sąlygomis fizinio asmens bankroto įteisinimo klausimas tapo itin aktualus. 2009 metų pavasarį Lietuvos Respublikos Seime buvo užregistruotas fizinių asmenų bankroto įstatymo projektas, tačiau nepaisant akademinėje literatūroje vyraujančios nuomonės, jog fizinio asmens bankroto įteisinimas yra būtinas, minėto įstatymo priėmimas buvo atidėtas neribotam laikui ir regis ne dėl jo netobulumo, o dėl to, kad „šiuo metu įstatymo priėmimas nebūtų racionalus visuomenės išlaidų ir naudos santykio požiūriu“. Tyrimo tikslas yra apibendrinti ir įvertinti fizinio asmens bankroto įteisinimo Lietuvoje poreikį, prielaidas, galimas neigiamas ir teigiamas įteisinimo pasekmes ir pateikti konceptualų fizinio asmens nemokumo (bankroto) įteisinimo modelį. Tai yra pirmas tyrimas apie fizinio asmens nemokumo (bankroto) įteisinimo problematiką Lietuvoje užsienio kalba, siekiant su minėta problematika supažindinti pasaulio mokslinę bendruomenę. Tyrimo metu buvo kompleksiškai taikomi įvairūs metodai. Taikant deskriptyvinį, analizės, lyginamąjį, istorinį bei apibendrinimo metodus, buvo aptartas fizinio asmens bankroto įteisinimo poreikis, pasekmės ir pagrindimas. Taikydamos apibendrinimo, teleologinio, sisteminės analizės, lyginamojo ir modeliavimo metodus autorės pasiūlė konceptualų fizinio asmens pripažinimo bankrutavusiu įteisinimo modelį.Pasiūlytas modelis pagrindžia, jog „naujos pradžios“ doktrina nereiškia automatinio fizinio asmens atleidimo nuo skolų. Asmuo gali būti atleistas nuo skolų, tik jei yra sąlygos iškelti bankroto bylą teisme, be to jis įvykdė skolų mokėjimo planą ir yra atlikęs reabilitacijos bei bankroto prevencijos procedūrą. Itin reikšminga, bet kartu ir sudėtinga yra reabilitacijos bei bankroto prevencijos procedūrų problema, todėl detali šių procedūrų sisteminė analizė yra tolesnio tyrimo objektas. Šio tyrimo tikslas – remiantis kitų šalių patirtimi atskleisti, ar iš tiesų bankroto procedūrą atlikęs fizinis asmuo turi galimybę pradėti viską iš pradžių, kodėl ne visada ši procedūra pasiteisina. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bankrotas; Nemokumas; Skolininkas; „Fresh start“ doktrina; Skolų mokėjimo planas; Bankruptcy; Insolvency; Individual debtors; "Fresh start"; Debt payment plan.

ENBankruptcy of natural persons is not legalized in Lithuania. It means, individuals have to fulfill their obligations to the creditors to the end of their life. During the social welfare crisis period that is present in Lithuania at the moment this issue is especially relevant. In spring of 2009 the project of legal act concerning bankruptcies was registered in Seimas (Parliament) of Republic of Lithuania, but in spite of the opinion existing in academic literature that legalization of bankruptcy of natural persons is absolute necessity, the adoption of the respective legal act in Lithuania was postponed indefinitely. Although professionals criticized some of the clauses of the proposed legal act, the enactment of the act was postponed not because it was imperfect in its form but because at the moment its legalization would be irrational in the face of society‘s expenditure and benefits. The objective of the article is to generalize and evaluate necessity of the legalization of insolvency of natural persons and to present a conceptual model for legalization of individual insolvency. The first part of the article is devoted to the analysis of arguments of supporters and opponents of the legalization of individual insolvency. The insolvency of an individual and legalization of procedures of bankruptcy are aimed at solving the recovery of the debts from the insolvent individual in a civilized way by balancing all of his creditors’ interests. From the analysis of supporters’ and opponents’ arguments interesting conclusion can be drawn that individual bankruptcy can be ranked as a form of limited liability for individuals. It gives reason for premise that a debtor in some cases will behave opportunistic, but in spite of that fact, the global experience shows that the rule of limited liability is very socially and economically useful. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26828
Updated:
2018-12-17 12:44:50
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: