Skolų išieškojimas iš bankrutuojančios individualios (personalinės) įmonės ir jos savininko

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skolų išieškojimas iš bankrutuojančios individualios (personalinės) įmonės ir jos savininko
Alternative Title:
Recovery of debts from the property of a personal enterprise in bankruptcy and its owner
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 69 (61), p. 36-43
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTIndividualios ( personalinės ) įmonės materialinės atsakomybės teisinis reglamentavimas turi ypatumų, išskiriančių ją iš kitų juridinių asmenų. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka įmonės turto, už jos prievoles atsako įmonės savininkas. Individualiai ( personalinei ) įmonei iškėlus bankroto bylą, materialinės atsakomybės subjektu, be pačios įmonės, yra ir jos savininkas. Tačiau įmonės savininkas, kaip fizinis asmuo, taip yra materialinės atsakomybės subjektu, pagal jo asmenines prievoles. Todėl susidaro teisinė situacija, kada tas pats subjektas atsako už individualios ( personalinės ) įmonės ir savo asmenines prievoles. Toks atsakomybės pobūdis savaime nekelia teisinių problemų. Tačiau esant skirtingam skolų išieškojimo pagal bankroto procedūrą ir CPK vykdymo procesą teisiniam reglamentavimui susidaro šias procedūras reglamentuojančių normų kolizija. Straipsnyje nagrinėjamos skolų išieškojimo iš bankrutuojančios individualios ( personalinės ) įmonės ir jos savininko problemos, CPK vykdymo proceso ir Įmonių bankroto įstatymo santykis, gilinamasi į individualios įmonės savininko, kaip dvigubos civilinės atsakomybės subjekto problemas. Siūloma keisti Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, prieštaraujančias bankrutuojančios individualios ( personalinės ) įmonės savininko kreditorius įtraukimui į įmonės bankroto procedūrą. Atitinkamai siūloma keisti minėtame įstatyme nustatytą kreditorinių reikalavimų tenkinimo eilę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bankrotas; Išieškojimas.

ENLegal regulation of material liability of individual (personal) companies has some specifics distinguishing it from other legal entities. Individual companies are legal entities of unlimited civil liability. If the assets of the company are insufficient to cover its liabilities, the owner of the company is liable for its obligations. In case bankruptcy proceedings are instituted against an individual (private) company, in addition to the company itself, its owner shall also be subject to material liability. However, the company owner, as a natural person, is subject to material liability by his/her personal liabilities. Thus, this gives a rise to a legal situation when the same subject is liable for the obligations of the individual (private) company and of himself/herself. Such nature of liability per se does not pose any legal problems. However, the difference in legal regulation of debt recovery under bankruptcy proceedings and the enforcement process of the Code of Civil Procedure leads to the conflict of provisions, which govern these procedures. The article deals with the problems of debts recovery from individual (private) companies under bankruptcy and their owners, the relationship between the enforcement process under the Code of Civil Procedure and the Law on Enterprise Bankruptcy, studies the issues of owners of individual companies as subjects of dual civil liability. Suggestions are made to amend the provisions of the Law on Enterprise Bankruptcy that make it impossible to involve the creditors of owners of individual (private) companies under bankruptcy into the bankruptcy proceedings. The priority sequence of satisfying creditary claims as laid down in the aforementioned Law is suggested to be amended accordingly.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1884
Updated:
2018-12-17 11:35:21
Metrics:
Views: 48    Downloads: 7
Export: