Juridinio asmens ribotos atsakomybės problema: teisiniai aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juridinio asmens ribotos atsakomybės problema: teisiniai aspektai: disertacija
Alternative Title:
The Problem of a legal entity’s limited liabilities: legal aspects
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
197 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (social. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Problem of legal entity's limited liability: legal aspects Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2006 24 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama juridinio asmens ribotos atsakomybės sąlygota situacija, kai juridinio asmens dalyviai renkasi didesnę verslo riziką, nei ta, kurią sutiktų prisiimti neribotai atsakingas juridinio asmens dalyvis arba kreditoriai. [...] Aptariama juridinio asmens ribotos atsakomybės taisyklė, atskleidžiama jos istorinė raida, teisinė prigimtis, santykis su šiuolaikine juridinio asmens doktrina, bei iškeliamos šios taisyklės taikymo nulemtos problemos bei pateikiami dabar taikomi ir alternatyvūs jos sprendimo būdai. Darbe atsisakoma tradicinio požiūrio į juridinį asmenį tik kaip į dalyvio nuosavybės teisių objektą ir atsakomybės režimo alternatyvų ieškoma analizuojant kitų juridiniame asmenyje dalyvaujančių interesų grupių potencialias galimybes tapti atsakomybės subjektais. Sisteminis tyrimas leidžia apibrėžti esamo reglamentavimo trūkumus ir atrasti alternatyvius juridinio asmens ribotos atsakomybės problemos sprendimo kelius [...]. [...] Ribotos atsakomybės režimas nepakeičiamas tik pasyvių investuotojų atžvilgiu, nes atsisakius ribotos atsakomybės taisyklės išnyktų arba labai sumažėtų tik smulkiųjų akcininkų dalyvavimas bendrovių kapitale. Teismų praktikos sukurtos doktrinos (JAV ir Jungtinės Karalystės „veil piercing“ ar Vokietijos „Durchgriffshaftung“) yra nepakankama ir neproporcinga priemonė užpildyti teisinio reguliavimo spragas, kurios sąlygoja dalyvių piktnaudžiavimą. Disertacijoje siūloma sunorminti įstatymu dalyvio atsakomybės pagrindus ir sąlygas, bei plėsti valdymo organų atsakomybę. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe dissertation examines the situation regarding legal entities’ conditions of limited liability, where the members of a legal entity undertake greater business risks than members of an entity with unlimited liability, or creditors do. […] It discusses the rule of a legal entity’s limited liability, reveals its historical development and legal nature, the relations with current doctrine of legal entity; raises the predetermined problems of applying the rules and solutions currently applied, and alternatives to them. The dissertation rejects the traditional view of a legal entity as just a member of an object of property law, and in seeking alternative liability, analyses the potential for other interest groups which are members of legal entities to become liable subjects. Systematic analysis allows the outline of the drawbacks to the existing regulations and to discover alternative means of solving the problems of the limited liabilities of legal entities […].. [...] The limited liability situation is unchangeable only from a passive investor’s point of view, because rejecting the limited liability rules would only eliminate or diminish considerably the small shareholders’ participation in the general capital. Doctrines created by court practice (‘veil piercing’ in the UK and USA, and ‘Durchgriffshaftung’ in Germany) are insufficient and disproportionate means of filling in the breaches (gaps? Loopholes?) in legal regulation, whose conditions leave them open to abuse. This dissertation suggests creating norms of law and conditions for the main liabilities of the participants, and to broaden the liabilities of the organs of control.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9218
Updated:
2022-02-07 20:08:16
Metrics:
Views: 63
Export: