Profesinių mokyklų mokinių pasirinkimo ir galimybių tęsti studijas technologinėje kryptyje vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinių mokyklų mokinių pasirinkimo ir galimybių tęsti studijas technologinėje kryptyje vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of choice and possibilities of vocational schools' students to continue studies in the technological trend
In the Journal:
Santalka. 2010, t. 18, Nr. 2, p. 85-92
Keywords:
LT
Aukštoji mokykla; Mokymo kokybė; Motyvacija; Profesija; Profesinė mokykla; Studijos; Technologinė kryptis.
EN
Higher school; Higner school; Motivation; Profession; Quality of education; Studies; Technological trend; Vocational school.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis atlikto tyrimo duomenimis, analizuojama profesinių mokyklų mokinių požiūris į galimybes išlaikyti egzaminus ir tęsti studijas aukštojoje mokykloje, renkantis technologinę kryptį. Taip pat aiškinamasi, kaip tas galimybes vertina profesijos ir bendruosius dalykus dėstantys mokytojai. Pateikiami siūlymai gerinti mokinių motyvacijai, renkantis technologinės pakraipos studijas aukštojoje mokykloje. [Iš leidinio]

ENOn the basis of the data of the carried out research, the article analyzes the attitude of students of vocational schools towards the possibilities to pass the exams and to continue studies in the higher school choosing technological trend. The evaluation of those possibilities by profession subject teachers is also presented. The research showed that one third (31.3%) of students who graduated from vocational school was going to continue their studies in the higher school, one fifth (20.1%) was not going to study and about a half (48.3%) have not decided what to do. The students of vocational schools evaluate their possibilities to pass the state exams rather reservedly. Only third of them (36.9%) considers it as realistic and almost half (45.3%) hardly believe it could happen. Over half of the surveyed (49.3%) vocational schools' students evaluate the quality of school subjects as sufficient and 12.1% - as high to pass the state exams, 6.1% of students evaluate as insufficient and 0.9% - as low. However, one third of the surveyed do not have clear opinion (it is difficult to say - 31.6%). Almost half of the surveyed vocational schools' students think their possibilities to continue studies in the higher school are realistic - 34.2%, very realistic - 8.1%, unreal - 9.6% and totally unreal - 4%.Almost half of the surveyed do not have clear opinion (it is difficult to say - 43.9%) Almost half of the surveyed profession subject teachers (48%) think that after graduating vocational school students are absolutely ready to continue studies in the higher school but one third of them (33.5%) doubt it. The proposals on improvement of students' motivation in choosing technological trend in the higher school are presented here as well. [From the publication]

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26806
Updated:
2018-12-17 12:44:46
Metrics:
Views: 115
Export: