"Kūrybinės industrijos" : Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų programos tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Kūrybinės industrijos": Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų programos tyrimas
Alternative Title:
Creative industries: Vilnius Gediminas technical university undergraduate programme studies quality survey
In the Journal:
Santalka. 2010, t. 18, Nr. 2, p. 67-76
Keywords:
LT
Kūrybinės industrijos; Studijų kokybė; Studijų programos tyrimas; StudijųKokybė.
EN
Academical programme survey; Creative industries; Studies quality; Studies quality, academical programme survey.
Summary / Abstract:

LT2009 m. į populiariausių studijų programų dešimtuką patekusios Vilniaus Gedimino technikos universiteto „Kūrybinių industrijų“ studijų programos kūrėjai, reflektuodami į programos dėstytojų ir studentų iškeltas studijų kokybės problemas, inicijavo pirmąjį šios studijų programos kokybės ir dėstytojų vertinimo tyrimą. Studijų kokybė – viena aktualiausių aukštųjų mokyklų nūdienos problemų tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Europos Sąjungos šalyse, pavyzdžiui, Europoje jau dešimtmetį vykstančio Bolonijos proceso svarbiausi tikslai yra kurti Europos aukštojo mokslo erdvę, rengti aukštos kvalifikacijos specialistus Europos rinkai, didinti aukštojo mokslo sistemos skaidrumą bei lankstumą. Straipsnyje analizuojamojo tyrimo metu buvo apklausti Kūrybinių industrijų pirmojo ir antrojo kurso studentai. Apklausų vykdymo tikslas: ištirti programos problemines sritis bei programos dėstytojų dėstymo kokybę. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti programos problemines sritis, kurios suteiktų impulsą ir naujų idėjų, kaip tobulinti vieną populiariausių studijų programų Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENVilnius Gediminas Technical University undergraduate degree programme of Creative Industries, which was ranked among the top 10 most popular degree programmes of year 2009, as a reaction to the problems of studies’ quality mentioned by creators of the programme, professors and students, have initiated the survey to determine the quality of the degree programme and its professors. The quality of studies is one of the most important problems in Lithuanian and other European Union schools. The main goals of already ten years going on Bolognese Process are to develop European high education space, to train specialists of high qualification for European labor market, to increase the high education systems’ transparency and flexibility. In the survey, analyzed in this article, the first and second year undergraduates were interviewed. The goal of the survey is to investigate the problem areas of the programme and teaching qualities. The goal of this article is to analyze the problematical areas of the programme, what could encourage new ideas how to improve one of the most popular undergraduate degree programmes in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26785
Updated:
2018-12-17 12:44:46
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: