Social consequences of economic downturn (2008) in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social consequences of economic downturn (2008) in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika. 2010, t. 89 (3), p. 69-84
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonomikos nuosmukis; Socialinės pasekmės; Skurdas; Nedarbas; Economic downturn; Social consequences; Poverty; Unemployment.
Keywords:
LT
Ekonominė padėtis / Economic conditions; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Nedarbas / Unemployment; Socialinės pasekmės.
EN
Economic downturn; Poverty; Social consequences.
Summary / Abstract:

LTKaip ir daugelyje pasaulio šalių, ekonominis nuosmukis Lietuvoje turėjo žymų neigiamą poveikį nacionalinės socialinės ekonomikos vystymuisi. Straipsnio tikslas yra įvertinti ekonominio nuosmukio Lietuvoje galimas ilgalaikes pasekmes ir pateikti rekomendacijas dėl priemonių, skirtų sušvelninti recesijos pasekmes šalyje, įgyvendinimo. Atliktos analizės rezultatai leidžia teigti, kad labiausiai neigiamas socialinis poveikis pasireiškia darbo praradimu ir pajamų sumažėjimu, o tai atitinkamai lemia, kad didėja ilgalaikis nedarbas ir auga socialinė atskirtis, didėja emigracija ir šalies šešėlinė ekonomika. Ilgu laikotarpiu šios aplinkybės didina gyventojų skurdą ir mažina darbo jėgos kokybę, o taip pat silpnina nacionalinės ekonomikos atsigavimo potencialą. Ekonominė krizė labai neigiamai paveikė Lietuvos darbo rinką. Pirmą 2009 m. ketvirtį nedarbo lygis buvo daugiau nei dvigubai didesnis už 2008 m. pirmą ketvirtį. Įvertinus uždarbio ir nedarbo pokyčius galima teigti, kad namų ūkių pajamos 2010 m. mažės, o po to pamažu kils. Atsižvelgus, kad Lietuvos ekonomikos atsigavimo tikimasi tik 2011–2012, panašu, kad emigracija 2010 m. ir toliau augs ir gali pasiekti 20–25 tūkst. per metus. Namų ūkių investicijos į žmogiškąjį kapitalą (išlaidos išsilavinimui, sveikatos priežiūrai) mažėja su gyventojų pajamų mažėjimu. Žema profesinė kvalifikacija arba jos nebuvimas žymiai sumažina asmenų konkurencingumą darbo rinkoje. Analizė parodė, kad pagrindinės priemonės turi būti skirtos kurti darbo vietoms, (re)integruoti bedarbius į darbo rinką, stiprinti socialinį saugumą.

ENThe world economic recession has a significant adverse impact on social economic development in Lithuania. The article aims at assessing the possible long-term social consequences of the economic downturn in Lithuania if no actions are taken from the Government, as well as at designing recommendations on the implementation of measures with a view to mitigate the consequences of the recession. The article analyses various social economic indicators in Lithuania with the aim to highlight the impact of the recent economic downturn on different aspects of living standards in the country. The article seeks to provide evidence on the critical need to address social problems in Lithuania as well as to outline the next steps to be taken to mitigate the negative consequences of the economic downturn. The analysis has shown that in Lithuania, the major negative social consequences of the economic decline for the population manifest themselves in job losses and income decrease, which in turn result in the rising long-term unemployment, growing social exclusion, higher emigration and other negative consequences. With regard to this, long-term negative consequences of the economic recession could be mitigated by addressing two vital issues, namely job losses and a decrease in household income in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26709
Updated:
2018-12-17 12:44:29
Metrics:
Views: 14
Export: