Subtitling peculiarities in the Lithuanian translation of the documentary film "Super Size Me" by Morgan Spurlock

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Subtitling peculiarities in the Lithuanian translation of the documentary film "Super Size Me" by Morgan Spurlock
Alternative Title:
Lietuviško vertimo subtitravimo ypatumai (Morgano Spurlock dokumentinis filmas "Super Size Me" (2004)
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, Nr. 2 (27), p. 75-80
Keywords:
LT
Audiovisualinis vertimas; Kultūrinis vertimas; Materialioji kultūra; Subtitravimas; Vertimo transformacijos.
EN
Cultural translation; Material culture; Subtitling; Subtitling, cultural translation; Translation transformations.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjami subtitravimo kaip audiovizualaus vertimo metodo ypatumai. Straipsnio tikslas – ištyrinėti dokumentinio filmo „Super didelis aš“ (2004) kalbos ir materialiosios kultūros perteikimą per subtitruotą filmo vertimą siekiant nustatyti vertimo procese vartojamas transformacijas ir klaidas. Teorinėje straipsnio dalyje apžvelgiami subtitravimo ypatumai, kultūrinio vertimo samprata bei specifiniai materialiosios kultūros (maisto) aspektai. Empirinėje darbo dalyje aprašoma tyrimo eiga ir metodai. Iš filmo vertimo analizės matyti, kad anglų ir lietuvių kalbų skirtumai bei subtitravimo, kaip audiovizualaus vertimo metodo, ypatumai lėmė vertimo transformacijų vartoseną. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the peculiarities of subtitling as a method of audiovisual translation. The aim of the paper is the investigation of transfer of language and material culture of the film "Super Size Me" through subtitling. The theoretical part of the article overviews specificities of subtitling, cultural translation and rendering of material cultural realia – food. The empirical investigation of the documentary film language revealed that the translation transformations of omission, paraphrase and retention prevail. The preference of omission procedure and the fact that 8 % of original text was not translated exhibits the essence of subtitling, i.e. not all meaningful items of spoken utterances can be rendered in subtitles due to the target text compression. Cases of translation discrepancies evidence inconsiderate attitude towards the original text and prove that subtitling sometimes fails to convey adequate semantic and pragmatic message. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26704
Updated:
2018-12-17 12:44:27
Metrics:
Views: 78    Downloads: 2
Export: