Translation and culture

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Translation and culture
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 3 (7), p. 201-206
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kultūrinės realijos; Vertimo būdai.
Keywords:
LT
Kultūrinės realijos; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos vertimo problemos, kurios kyla verčiant kultūros realijas nusakančius leksinius vienetus. Publikacijoje taip pat analizuojama tautinės kultūros išsaugojimo ir tapatybės reikšmė vertime, turint omenyje Europos kultūrinį kontekstą ir jo implikacijas. Be to, straipsnyje pristatomos kelios kultūrinių realijų klasifikacijos schemos. Be kita ko, pateikiama ir teorinė kelių vertimo strategijų, taikytinų verčiant kultūrines realijas nusakančius žodžius, apžvalga. Akcentuojamos tos strategijos, kurios padeda išvengti galimo kultūrinio "pažeidžiamumo". Straipsnyje pabrėžiama, kad tinkamiausios vertimo strategijas lemia daugybė veiksnių: teksto rūšis, realijų pobūdis, pristatomos kultūros neįprastų kolokacijų priėmimo laipsnis, skaitytojo modelis.

ENThis article focuses on translation problems, which occur having to translate cultural realia denoting lexical units. The paper also analyses the significance of preservation of national culture and identity in translation having in mind European cultural context and its implications. Besides, some classification schemes of cultural realia are presented. The work includes theoretical overview of several translation strategies applicable for translation of words denoting cultural realia. The emphasis is laid on the strategies, which are proposed in order to prevent the possible cultural ‘vulnerability’. The article accentuates that the most suitable translation strategies should be determined by a variety of factors: the type of the text, the type of realia, the degree of acceptance of unusual collocations in receiving culture, and the model reader. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1048
Updated:
2020-09-16 20:45:03
Metrics:
Views: 81    Downloads: 10
Export: