Lietuvos karinis laivynas, 1935-1940

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos karinis laivynas, 1935-1940
Publication Data:
Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2003.
Pages:
207 p
Series:
Lietuvos kariuomenės istorija
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Įvadas — Karo laivo įsigijimas — „Prezidentas Smetona“ - pakrančių apsaugos laivas — Karinio laivyno įsteigimas — „Prezidentas Smetona“ - Lietuvos kariuomenės mokomasis karo laivas — Karo laivyno vėliava — Priešlėktuvinės apsaugos planas — Laivo parengimas mobilizacijai — Klaipėdos gynimo klausimas — Laivo priežiūra — Karinio uosto klausimas — Klaipėdos okupacija — Karo laivas netekus Klaipėdos — Laivo „Prezidentas Smetona“ jūrininkai — Jūrininkų rengimas — Karo jūreivių ir puskarininkių rengimas — Uniformos — Karo laivo ginkluotė — Karo laivo etatų problema — Karo laivo reprezentacinė reikšmė —Lietuvos karinis laivynas Lietuvą okupavus SSRS — Planai ir siūlymai Lietuvos kariniam laivynui plėtoti — Pasienio apsaugos policijos laivai, perduoti karo laivui „Pirmūnas“ — Laivo „Prezidentas Smetona“ likimas sovietiniame kariniame laivyne — Lietuvos karinio laivyno karininkai — Nuorodos į šaltinius — Priedai: Laivui „Prezidentas Smetona“ nustatytos metinės medžiagų, skirtų eksploatacijai ir mokymui, normos; Karo laivo „Pirmūnas“ 1940 m. liepos 1 d. turėta ginkluotė — Šaltiniai ir literatūra — Vartotų terminų aiškinimai — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; Kanada (Canada); Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė / Armed forces. Army; Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTKnygoje yra analizuojama Lietuvos karinio laivyno situacija 1935–1940 m. Nurodoma, kad 1923 m. Lietuvai prisijungus Klaipėdą, Lietuva atgavo Klaipėdos uostą. Įvykus tokiems pasikeitimams, jūriniais reikalais imta daugiau domėtis, o labiausiai tai domino vyriausybę. 1923 m. buvo įsteigta Lietuvos jūrininkų sąjunga. Kaip pastebima, šios sąjungos iniciatyva, Lietuvos vyriausybė buvo raginama steigti laivyną, kurti jūrininkų mokyklą. Nurodoma, kad Kaune prie technikos mokyklos buvo įsteigtas jūrininkystės skyrius. Kai kurie šį skyrių baigę jaunuoliai vėliau jūrininkystės mokėsi užsienyje. 1935 m. mokomojo karo laivo ,,Prezidentas Smetona“ įsteigimu turėjo prasidėti Lietuvos karinio laivyno istorija, bet taip neįvyko. Pastebima, kad apie tarpukario Lietuvos karinį laivyną yra parašyta atsiminimų, straipsnių, skirtas dėmesys atskirų autorių knygose, bet išsamios studijos nebuvo. Knygoje stengiamasi išsamiau paanalizuoti tarpukario Lietuvos karinį laivyną. Tam pasinaudota medžiaga, kuri yra sukaupta Lietuvos centriniame valstybės archyve, kitų fondų dokumentais, iliustracijomis, kurias Krašto apsaugos archyvui perdavė buvęs Kanados jūreivis Robertas Braitonas. Knygoje detaliai pasakojama apie karo laivo „Prezidentas Smetona“ įsigijimą, jo įrangą, paskirtį, įgulą. Pažymima, kad 1935 m. spalio 26 d. ant šio laivo stiebo buvo pirmą kartą iškelta Lietuvos karinio laivyno vėliava ir laivas išplaukė į jūrą. Knygoje aptariami karo ir policijos laivų įranga, karinio uosto įrengimas, laivų ginkluotė, jūrininkų rengimas, pristatomi laivyno karininkai, laivyno padėtis Lietuvą okupavus SSRS.Reikšminiai žodžiai: 1935-1940; Karinis laivynas; Karo laivai; Laivyno ginkluotė; Lietuvos karinis laivynas; 1935-1940; Armament of navy; Lithuanian navy; Navy; War ships.

ENA book analyses the situation of Lithuanian navy in 1935–1940. It is stated that in 1932, after the attachment of Klaipėda, Lithuania recovered Klaipėda port. With these changes an interest to the navy appeared, especially interested was the government. In 1923, the Lithuanian Seamen's Union was established. It is noticed that with the initiative of the Union, the government of Lithuania was urged to establish the navy and a maritime school. It is indicated that a department of maritime was established in Kaunas technical school. Some students of the department continued their studies abroad. In 1935, the history of Lithuanian navy shall have started with the establishment of the training warship “Prezidentas Smetona” but it did not happen. It is noticed that there are some memory books and articles about the Lithuanian navy during the interwar period, however, there were no comprehensive studies. It was attempted to make a deeper analysis of Lithuanian navy of the interwar period in the book. For this purpose the material of the Lithuanian central archive, other funds and illustrations that were rendered by a former mariner from Canada, Robert Braiton, were used. The book describes in detail the purchase of a warship “Prezidentas Smetona”, its equipment, purpose and crew. It is indicated that on 26 October 1935 the flag of Lithuanian navy was hoisted up and the ship took the sea. The book describes the equipment of war and police ships, the military port, the hardware of ships and the training of mariners and also presents the navy officers and the position of the navy after Lithuania was occupied by the USSR.

ISBN:
995542320X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26693
Updated:
2021-01-12 21:51:37
Metrics:
Views: 140    Downloads: 23
Export: