Plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstantino Žuko karo pedagogika bendrosios pedagogikos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstantino Žuko karo pedagogika bendrosios pedagogikos kontekste
Alternative Title:
  • Pulkininko leitenanto Vaclovo Biržiškos ir pulkininko Konstantino Žuko karo pedagogika bendrosios pedagogikos kontekste
  • Military pedagogy works by Lt Col Vaclovas Biržiška and Col Konstantinas Žukas in the context of general pedagogy development
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: K. Žukas; Karinis švietimas; Kariuomenė; Karo mokykla; Karo pedagogika; Lietuvos kariuomenė; Tarpukario Lietuva; V. Biržiška; Vadovėliai; Army; Interwar Lithuania; K. Žukas; Lithuanian army; Military education; Military pedagogy; Military school; Tutorials; V. Biržiška.
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; K. Žukas; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Kariuomenė / Army; Gynyba. Karyba / Defence. Military science; Pedagogika / Pedagogy; Lietuvos kariuomenė; V. Biržiška; Vadovėliai.
EN
Lithuanian army; Military education; Military pedagogy; Military school; Tutorials.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje supažindinama su karo pedagogikos ištakomis Nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimosi pradžioje. Aptariamos karių ugdymo Lietuvos kariuomenėje XX a. II dešimtmetyje aktualijos, atskleidžiamas plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstantino Žuko indėlis į karybą. Analizuojamas autorių požiūris į jauną Lietuvos kariuomenę, jos rengimo psichologinius ir pedagoginius pagrindus, karo pedagogikos ir bendrosios pedagogikos bei kitų mokslų sąsajas. Atskleista, kad tarpukario metais Nepriklausomoje Lietuvoje kariuomenė atliko reikšmingą edukacinį vaidmenį: ji buvo karinio rengimo ir mokymo institucija, darnios, visavertės asmenybės ugdytoja ir pilietinio auklėjimo mokykla. Karo pedagogikos ištakos ir samprata, jos kaita Lietuvos ugdymo mokslo sistemoje iki šiol nebuvo išsamiai tyrinėjama. Plk. ltn. V. Biržiškos „Karo pedagogijos bruožai“ – pirmą kartą Nepriklausomos Lietuvos valstybėje parengtas sisteminis karo pedagogikos kursas, atskleidžiantis tarpukario kariuomenės rengimo ir ugdymo tikslus ir uždavinius taikos ir karo metu. Plk. K. Žuko „Kariškosios pedagogikos bruožai“ – pirmasis Lietuvoje karo pedagogikos vadovėlis, kuriame bendrosios didaktikos ir hodegetikos, karo psichologijos ir etikos idėjos, kūrybiškai integruotos į karinio ugdymo sistemą, buvo originaliai įprasminamos karo pedagogikos teorijoje. Šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės karininkams, puskarininkiams ir seržantams rekomenduojama remtis pedagogikos pradininkų idėjomis, jas plėtojant šių dienų karinio rengimo praktikoje ir teorijoje.

ENThe article begins with a presentation of first stages of Lithuanian Military Pedagogy and establishment of the statehood of the Interwar Lithuania, indicating the contribution of Lt Col Vaclovas Biržiška and Col Konstantinas Žukas in the field. Then, topicalities regarding military education in the Lithuanian Army of the second decade of the 20th century are presented. In addition, the author presents personal scientific findings regarding the young Lithuanian Army, mainly analysing its psychological and pedagogical basis, i.e. the relation between Military Training and Military Pedagogy in the context of the developing General Pedagogy and other sciences. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26447
Updated:
2022-10-17 18:44:28
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: